Dokument & lagar (329 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 20131205 TID 10.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, lämnade information inför

2013-12-05

Näringsutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 20131128 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Eva Ljungbert, Näringsdepartementet,

2013-11-28

Näringsutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 20131126 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea Sydkorea NU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:20.

2013-11-26

Näringsutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 20131121 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Utgiftsområde 21 Energi NU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:1 budgetpropositionen när det gäller

2013-11-21

Yttrande 2013/14:NU2y

2013/14:NU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Näringsutskottets yttrande 2013/14:NU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 10 kap. 6 riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2013-11-20

Yttrande 2013/14:NU2y (pdf, 31 kB)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:8 DATUM 20131114 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:7. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet,

2013-11-14

Yttrande 2013/14:NU1y

2013/14:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2013/14:NU1y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för

2013-11-08

Yttrande 2013/14:NU1y (pdf, 59 kB)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 20131107 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:6. 2 Information från Svenska kraftnät Generaldirektör Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, lämnade a information om affärsverkets

2013-11-07

Näringsutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 20131105 TID 11.0012.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:5. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren samt revisionsdirektörerna Astrid Hofslagare och Gunilla

2013-11-05

Näringsutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 20131003 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:2. 2 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning NU4 Utskottet fortsatte

2013-10-28

Näringsutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 20131024 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:4. 2 En tydligare rätt till avbrottsersättning NU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:193 om en tydligare

2013-10-24

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N4 av Anna Hagwall SD med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring SD134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en långsiktig


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring S11009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Elmarknadsinspektionen.


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4 DATUM 20131015 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:3. 2 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung, kansliråden Erling Kristiansson och Camilla Lehorst,

2013-10-15

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S31002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 1 Inledning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionens avsnitt 2.1 Inledning utvecklingspolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:KU1 2013/14:KU18 2013/14:NU13 2013/14:UU10 2013/14:UU11 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU14 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU2 2013/14:UU3 2013/14:UU7 2013/14:UU9
Riksdagsbeslut (105 yrkanden): 105 avslag

Motion 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 570 kB)

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. MP Utgiftsområde 22 Kommunikationer MP1042 1 Sammanfattning Hur vi investerar i infrastruktur påverkar våra möjligheter att nå klimatmålen nu och i framtiden. Det svenska transportsystemet är starkt beroende av fossila bränslen, och inrikes transporter svarar


Utskottsberedning: 2013/14:NU10 2013/14:SkU18 2013/14:SkU19 2013/14:TU1 2013/14:TU19 2013/14:TU20 2013/14:TU6 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2013/14:T521 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 164 kB)

Motion 2013/14:N440 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N440 av Per Bolund MP Biodrivmedelsindustri för att rusta Sverige mot oljeproduktionstoppen peak oil MP3202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ett nytt system för att minska Sveriges oljeberoende genom


Utskottsberedning: 2013/14:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N440 av Per Bolund (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:N438 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:N438 av Penilla Gunther KD Uppföljning av informationssatsning kring arbetsintegrerande sociala företag KD700 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att etablera ett program för främjande och


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N438 av Penilla Gunther (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:N437 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:N437 av Penilla Gunther KD Ökade möjligheter till finansiering för små och medelstora företag KD537 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för mikrolån för små och medelstora företag. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N437 av Penilla Gunther (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:N433 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N433 av Valter Mutt m.fl. MP Kronoandelsinstitut MP2804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda hur kronoandelsinstitutet, eller liknande, skulle kunna återinföras. Bakgrund Mineraler som finns i marken


Utskottsberedning: 2013/14:NU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N433 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 56 kB)