Dokument & lagar (92 träffar)

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete s42035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning och utvärdering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) (doc, 63 kB)

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor s96014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. s, mp, v med anledning av redog. 2007/08:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Vattenfalls preciserade uppdrag från år 2005 s12075 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2008/09:NU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:N15 av Tomas Eneroth m.fl. (s, mp, v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etableringen av den nya myndigheten för säkerhet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder s42022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter s12069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av att fullt ut värna de ansvarsområden som finns inom Myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Ub2 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:U6 av Kent Härstedt m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U6 av Kent Härstedt m.fl. s, v, mp med anledning av framst. 2007/08:RRS16 Riksrevisionens styrelses framställning angående Sidas kontroll av biståndsinsatser via enskilda organisationer s64029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U6 av Kent Härstedt m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub565 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. c, m, fp, kd Högskolan c533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om examensrätt i doktorsutbildningen. Motivering Regeringen slår i budgetpropositionen för 2008 fast att förstklassig


Utskottsberedning: 2007/08:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, v, fp 10 procent av biståndet till SRHR mp957 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör höja nivån för området sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U376 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, v, fp) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, m, c, kd, v, fp Abort och bistånd mp956 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör arbeta aktivt för att utöka rätten och tillgängligheten till abort för kvinnor i världen.


Utskottsberedning: 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U375 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. kd, m, mp Uigurer i Guantánamo kd717 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i internationella sammanhang verka för att de i Guantánamo oskyldigt fängslade uigurerna ges asyl i USA.


Utskottsberedning: 2007/08:SfU6 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U368 av Annelie Enochson m.fl. (kd, m, mp) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius mp, c Cykeltrafikens villkor mp958 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av översyn av den lagstiftning som reglerar cykeltrafikens villkor. Motivering Skälen


Utskottsberedning: 2007/08:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T532 av Karin Svensson Smith och Per Lodenius (mp, c) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander (v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander v, mp Järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn v313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbyggnad av järnvägen mellan Örbyhus och Hargshamn. Motivering Järnvägen mellan Örbyhus


Utskottsberedning: 2007/08:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:T500 av Jacob Johnson och Helena Leander (v, mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp)

Motion till riksdagen 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. mp, m, c, kd, v, fp Sexualvaneundersökning mp954 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kunskapen i samhället om sexualvanor. Sexuell och reproduktiv hälsa Trygg sexualitet som


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:So588 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp, m, c, kd, v, fp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m)

Motion till riksdagen 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala c, m Syntetiskt dieseldrivmedel c459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beskatta syntetiskt drivmedel som naturgas. Motivering Ecopar är ett syntetiskt


Utskottsberedning: 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Sk371 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (c, m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee m, c Rening av övergödda sjöar i Södermanland m922 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om metodutveckling och pilotprojekt för att rena övergödda sjöar i Södermanland.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:MJ468 av Walburga Habsburg Douglas och Roger Tiefensee (m, c) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen fp, c Opera på Skäret fp1523 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Opera på Skäret i Ljusnarsberg. Motivering Opera på Skäret i Ljusnarsberg är idag ett kulturellt musikteatercentrum


Utskottsberedning: 2007/08:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr354 av Johan Pehrson och Sofia Larsen (fp, c) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c)

Motion till riksdagen 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley fp, c Svenska Spel fp1248 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda vad en försäljning av Svenska Spel skulle komma att innebära för den svenska spelsituationen.


Utskottsberedning: 2007/08:KrU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Kr334 av Camilla Lindberg och Fredrick Federley (fp, c) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v)

Motion till riksdagen 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp, mp, c, v Vissa grundlagsfrågor rörande homosexuella, bisexuella och transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 1 kap. 2 regeringsformen om


Utskottsberedning: 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2008/09:KU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:K392 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp, mp, c, v) (doc, 48 kB)