Dokument & lagar (5 267 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418

FPM200708132 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM132 Kommissionens meddelande om att stärka den öppna samordningsmetoden på området för social trygghet oh social delaktighet Socialdepartementet 2008-08-05 Dokumentbeteckning kOM2008 418 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM132 kOM(2008) 418 (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4

FPM200708131 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM131 Gemensam europeisk invandringspolitik Justitiedepartementet 2008-07-01 Dokumentbeteckning KOM2008 359/4 Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European Economic and Social Committée and the Committée of the Regions

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM131 KOM(2008) 359/4 (doc, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345

FPM200708130 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM130 Förordning om Animaliska biprodukter Jordbruksdepartementet 2008-07-08 Dokumentbeteckning KOM2008345 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hälsobestämmelser gför animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel

2008-08-05

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM130 KOM(2008)345 (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. v Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväxt v968 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att ytterligare en kärnkraftsreaktor


Utskottsberedning: 2007/08:FöU4 2007/08:MJU15 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2008/09:NU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 76 kB)

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. v Rättvis energiomställning v966 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klara mål i energipolitiken 4 4 Energieffektivisering i bostäder och lokaler 4 5 Inga oskäliga övervinster 5 6 Privata monopol under konsumenternas kontroll 5 7 Rätt


Utskottsberedning: 2007/08:FiU1 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:SkU21
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2007/08:N377 av Kent Persson m.fl. (v) (doc, 88 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360

FPM200708129 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM129 Strategisk plan för asylpolitiken Justitiedepartementet 2008-07-31 Dokumentbeteckning KOM 2008 360 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. Strategisk plan för asylpolitiken-Ett

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM129 KOM (2008) 360 (doc, 82 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944

FPM200708128 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM128 Mot en europeisk strategi för e-juridik Justitiedepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM2008329 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén. Mot en europeisk strategi för e-juridik

2008-07-31

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM128 KOM(2008)329, SEK(2008)1944 (doc, 74 kB)

EU-nämndens dokument 2007/08:735C8

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2007/08:44 DATUM 2008-07-16 TID 10.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-07-16

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Överläggning med och information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. Bilagor 1. EU-handlingarna bifogas elektroniskt. Handlingarna sänds med post och läggs i sessionssalen.

2008-07-15 15:00:00

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2007/08:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:32 DATUM 2008-07-15 TID 15.00-16.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet 1. Överläggning hölls med statssekreterare Gustaf Lind från Justitiedepartementet om: Europeisk

2008-07-15

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig

FPM200708127 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127 Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2008-08-11 Dokumentbeteckning KOM 2008 426 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse,

2008-07-11

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM127 KOM (2008) 426 slutlig (doc, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig

FPM200708125 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM125 EU:s årsbudget för 2009 Finansdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning SEC2008 514 Slutlig Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2009. Sammanfattning Budgeten för 2009 blir den tredje årsbudgeten inom ramen

2008-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM125 SEC(2008) 514 Slutlig (doc, 96 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313

FPM200708126 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM126 Meddelande om Internetprotokoll Näringsdepartementet 2008-07-07 Dokumentbeteckning KOM 2002 96 Nästa generations Internet prioriterade åtgärder för övergången till det nya Internetprotokollet IPv6 KOM 2008 313 Vidareutveckling av Internet Handlingsplan

2008-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM126 KOM (2002) 96, KOM (2008) 313 (doc, 73 kB)

EU-nämndens dokument 2007/08:376AF

UTKAST EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:43 DATUM 2008-07-04 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd

2008-07-04

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig

FPM200708124 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM124 Strategi för en konkurrenskraftig försvarsindustri Försvarsdepartementet 2008-07-03 Dokumentbeteckning KOM2007764 slutlig A Strategy for a Stronger and more Competetive European Defence Industry FaktaPM 2007/08:FPM70 FaktaPM 2007/08:FPM71 Sammanfattning

2008-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM124 KOM(2007)764 slutlig (doc, 77 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM123 KOM(2008) 311 slutlig

FPM200708123 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM123 Byggproduktförordningen Miljödepartementet 2008-07-02 Dokumentbeteckning KOM2008 311 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter på marknaden. Sammanfattning

2008-07-03

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM123 KOM(2008) 311 slutlig (doc, 100 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM122 KOM (2008) 319

FPM200708122 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM122 Barcelonaprocessen: Unionen för Medelhavet Utrikesdepartementet 2008-06-30 Dokumentbeteckning KOM 2008 319 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Barcelonaprocessen: en union för Medelhavsområdet Sammanfattning Meddelandet presenterar

2008-06-30

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM122 KOM (2008) 319 (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM121 KOM (2008) 227 slutlig

FPM200708121 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM121 Meddelande om tillämpningen av slotsförordningen Näringsdepartementet 2008-06-24 Dokumentbeteckning KOM 2008 227 slutlig Meddelande om tillämpningen av förordning EG 793/2004 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider på gemenskapens

2008-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM121 KOM (2008) 227 slutlig (doc, 74 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM120 KOM(2008) 241

FPM200708120 Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM120 Meddelande om IT och energieffektivisering Näringsdepartementet 2008-06-24 Dokumentbeteckning KOM2008 241 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén Hur informations- och

2008-06-24

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM120 KOM(2008) 241 (doc, 70 kB)

EU-nämndens dokument 2007/08:376AE

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE  2007/08:42 DATUM 2008-06-24 TID 13.0014.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I majoritet för regeringens ståndpunktII stöd för

2008-06-24