Dokument & lagar (257 372 träffar)

Yttrande 2019/20:FöU1y

Ett modernt public service nära publiken villkor 2020-2025 Dokumentet är inte

2019-09-19

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 2 oktober klockan

2019-09-19

Uttag 2019/20

Totalt 77 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019 Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson SD Nationellt hjälpnummer för våldsutövare Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson SD Haverikommission vid varje fall av dödligt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:100 av Ebba Hermansson SD Klassa hämndporr som ett sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa hämndporr som ett sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering I takt med att den tekniska utvecklingen gått framåt

2019-09-19

Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:100 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:99 av Ebba Hermansson SD Nationellt hjälpnummer för våldsutövare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt hjälpnummer för personer som vill bryta sitt eget våldsagerande och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-19

Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:99 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:98 av Ebba Hermansson SD Haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige

2019-09-19

Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:98 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:97 av Ebba Hermansson SD En nollvision för kvinnovåld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision för kvinnovåld och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots att Sverige toppar listorna över världens mest jämställda länder

2019-09-19

Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:97 av Ebba Hermansson (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:96 av Clara Aranda SD Strategi för en trygg nationell förlossningsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en trygg nationell förlossningsvård och tillkännager detta för regeringen. Motivering I generationer har

2019-09-19

Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:96 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:95 av Clara Aranda SD Ompröva tvångsåtgärder mot barn och unga som vårdas inom psykiatrin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda översyn av lagen om psykiatrisk tvångsvård med syfte att implementera ett barnperspektiv och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:95 av Clara Aranda (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:94 av Clara Aranda SD Nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram ett nationellt vårdprogram för en jämlik endometriosvård och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-19

Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:94 av Clara Aranda (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:93 av Clara Aranda SD Kvalitetssäkrad myndighetskontroll av implantat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att läkemedelsverket ska ansvara för att godkänna medicintekniska implantat och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2019-09-19

Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:93 av Clara Aranda (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:92 av Clara Aranda SD Friskvårdsbidrag till pensionärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utforma friskvårdsbidrag till pensionärer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rörelse och fysisk aktivitet

2019-09-19

Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:92 av Clara Aranda (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson båda SD Sjuklön vid icke medicinskt ingrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ersättning i samband med icke medicinska ingrepp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skönhetsoperationer

2019-09-19

Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:91 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm båda SD Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot kommersiellt bruk av naturresurser utan markägares tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

2019-09-19

Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:90 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman båda SD Applåder under debatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I talarstolen

2019-09-19

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:88 av Bo Broman SD Portal för myndigheters tjänster och hemsidor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa en portal till myndigheters tjänster och hemsidor och tillkännager detta för regeringen. Motivering För

2019-09-19

Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:88 av Bo Broman (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:87 av Bo Broman SD Förbud för politiska partier att ta emot bidrag från organisationer som har en särställning på den svenska arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förbud för politiska partier att ta emot bidrag från

2019-09-19

Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:87 av Bo Broman (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:86 av Angelica Lundberg SD Barnsäkerhet i bil Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten för att lagstifta om bakåtvänt bilåkande för små barn och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är världsledande

2019-09-19

Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:86 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg båda SD Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Helsingborg och Jönköping och tillkännager

2019-09-19

Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:85 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson båda SD Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låsa föräldradagar vid vårdnadstvister och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år inleds

2019-09-19

Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:84 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD) (pdf, 73 kB)