Dokument & lagar (262 194 träffar)

Yttrande 2020/21:KrU3y

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Dokumentet är inte

2020-09-29

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare. Onsdag 30 september klockan

2020-09-29

Uttag 2020/21

Totalt 454 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2020 Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman KD En ännu bättre tonnageskatt Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl SD Maritimt program Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl SD Bonusmalus Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl SD Flygskatt Motion 2020/21:501

2020-09-29

Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:505 av Hampus Hagman KD En ännu bättre tonnageskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan ansluta och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska sjöfartsnäringen är mycket viktig.

2020-09-29

Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:505 av Hampus Hagman (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:504 av Jimmy Ståhl SD Maritimt program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett maritimt program i Göteborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten är oerhört viktig för transportkedjan.

2020-09-29

Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:504 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:503 av Jimmy Ståhl SD Bonusmalus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bonusmalus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bonus Malus bygger på principen att icke miljövänligt betalar för miljövänligt, men så ser inte

2020-09-29

Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:503 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:502 av Jimmy Ståhl SD Flygskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett borttagande av flygskatten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att flygskatten investeras i ett

2020-09-29

Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:502 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2020/21:501 av Jimmy Ståhl (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:501 av Jimmy Ståhl SD Fastighetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda borttagande av fastighetsskatt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rekordmånga kommuner uppger att de har bostadsbrist, på fem år har antalet

2020-09-29

Motion 2020/21:501 av Jimmy Ståhl (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:501 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2020/21:500 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:500 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Akut översyn av behandling vid tidigt debuterande könsdysfori Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett uppdaterat kunskapsunderlag och behandlingsriktlinjer som omfattar barn och unga med plötsligt debuterande

2020-09-29

Motion 2020/21:500 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:500 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:499 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:499 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra entreprenörskap och företagande till obligatoriskt gymnasieämne och tillkännager detta

2020-09-29

Motion 2020/21:499 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:499 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:498 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:498 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2020-09-29

Motion 2020/21:498 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:498 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:497 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:497 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda alla former av böneutrop från religiösa byggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2020-09-29

Motion 2020/21:497 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:497 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2020/21:496 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:496 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utreda kunskapsluckorna rörande medicinering av hypotyreos samt öka kunskapen kring sköldkörtelsjukdomar

2020-09-29

Motion 2020/21:496 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:496 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:495 av Désirée Pethrus KD Uppföljning av sexköpslagen åtgärder mot pornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningar för att införa åldersverifiering samt s.k. opt-in i enlighet med motionens intentioner och tillkännager

2020-09-29

Motion 2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:495 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:494 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:494 av Désirée Pethrus KD Stoppa försäljning av pass inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen får i uppdrag att snarast möjligt vidta åtgärder för att stoppa försäljning av pass inom EU och tillkännager detta för regeringen.

2020-09-29

Motion 2020/21:494 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:494 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:493 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:493 av Lars Adaktusson KD Offentlig fond för kvalitetsjournalistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen att i samråd med mediebranschens företrädare och organisationer inrätta en offentlig fond för kvalitetsjournalistik

2020-09-29

Motion 2020/21:493 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:493 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:492 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:492 av Lars Adaktusson KD Uppgradering av Mora flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att se över möjligheten att införa trafikplikt vid Mora flygplats samt utse samma flygplats till beredskapsflygplats

2020-09-29

Motion 2020/21:492 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:492 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:491 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:491 av Lars Adaktusson KD Kartläggning av kristofobi i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att skyndsamt ta initiativ till en kartläggning av svensk kristofobi, inkluderande analys av bakomliggande

2020-09-29

Motion 2020/21:491 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:491 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:490 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:490 av Lars Adaktusson KD En nationell värdekommission Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillsättandet av en nationell värdekommission för att stimulera en bred offentlig debatt om samhällsgemenskapens grund, det unika och okränkbara människovärdet

2020-09-29

Motion 2020/21:490 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:490 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:489 av Lars Adaktusson (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:489 av Lars Adaktusson KD Rådslag om Dalarnas turistindustri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera ett rådslag för att kartlägga behovet av statliga insatser till turism och besöksnäring i Dalarnas län på grund av coronapandemin

2020-09-29

Motion 2020/21:489 av Lars Adaktusson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:489 av Lars Adaktusson (KD) (pdf, 73 kB)