Dokument & lagar (307 träffar)

Yttrande 2019/20:UU1y

Utrikesförvaltningen Dokumentet är inte

2019-09-23

Uttag 2019/20

Totalt 120 motioner i listan. Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2019 Motion 2019/20:146 av Kerstin Lundgren C Förnyelse av körkort utanför EU Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren C Stärk stödet för vigselförrättare Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren C Momsbefria solceller avskaffa bidraget Motion

2019-09-23

Motion 2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. KD med anledning av Proposition 2018/19:145 Personlig assistans för hjälp med andning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga grundläggande behov ska inkluderas i den av regeringens aviserade beredning

2019-09-23

Motion 2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 95 kB) Motion 2019/20:147 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:146 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:146 av Kerstin Lundgren C Förnyelse av körkort utanför EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att personer verksamma utanför EES-området enklare ska kunna förnya sitt svenska körkort

2019-09-23

Motion 2019/20:146 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:146 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:145 av Kerstin Lundgren C Stärk stödet för vigselförrättare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiera en utredning angående vigselförrättare och skatteverkets registrering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vigselförrättarna

2019-09-23

Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:145 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:144 av Kerstin Lundgren C Momsbefria solceller avskaffa bidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda momsbefrielse på solceller för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Solcellsbidraget uppgår idag

2019-09-23

Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 86 kB) Motion 2019/20:144 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:143 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2019/20:143 av Kerstin Lundgren C Begränsa de långa häktningstiderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa de långa häktningstiderna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har sedan

2019-09-23

Motion 2019/20:143 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:143 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V Stärkta rättigheter för brottsoffer 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör återkomma med förslag i syfte att brottsoffer ska kunna få tillgång till motsvarande målsägandebiträde även

2019-09-23

Motion 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 98 kB) Motion 2019/20:142 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 116 kB)

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Minnesmärke för Kirunasvenskarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör resas ett minnesmärke över Sovjetmigranternas öde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under 1920- och 30-talen

2019-09-23

Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2019/20:141 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:140 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:140 av Linda Westerlund Snecker m.fl. V med anledning av prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att avkriminalisera vissa bidragsbrott

2019-09-23

Motion 2019/20:140 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:140 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) (pdf, 107 kB)

Motion 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. V Förskoleklassen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en utredning som antingen föreslår en timplan för förskoleklassen eller tydligare regleringar av undervisningstiden i skollagen och tillkännager

2019-09-23

Motion 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:139 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. V Yrkeshögskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag att särskilt granska studerandeinflytandet på landets yrkeshögskoleutbildningar samt att lyfta

2019-09-23

Motion 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:138 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V Vissa kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör införas en stopplag mot att lägga ut folkbiblioteken på entreprenad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-23

Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2019/20:137 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarsmaktens dimensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Försvarsmakten kan uppdras att både i sin planering och i sin verksamhet dimensionera för att kunna bistå samhället vid nationella

2019-09-23

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. V Israels ockupation av Palestina Innehåll 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Fred kräver ett fritt Palestina 4 En kraftfull politik mot illegala israeliska bosättningar krävs 4.1 Märkning av varor från bosättningarna 4.2 Svenska pensionsfonders

2019-09-23

Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 109 kB) Motion 2019/20:135 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 157 kB)

Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. V Undersökningskommission för Dawit Isaak 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en undersökningskommission med uppdrag att sammanställa de olika insatser som gjorts för Dawit Isaak

2019-09-23

Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:134 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. V Uppfinningar och innovationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram ett sammanhållet åtgärdsprogram för små företag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2019-09-23

Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2019/20:133 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Motion 2019/20:132 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:132 av Robert Halef KD Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över villkoren för att erhålla svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2019-09-23

Motion 2019/20:132 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:132 av Robert Halef (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:131 av Désirée Pethrus KD Följ upp sexköpslagen agera mot pornografi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utredning tillsätts i syfte att se över porrindustrins skadeverkningar i enlighet med motionens intentioner och tillkännager detta

2019-09-23

Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 73 kB) Motion 2019/20:131 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:130 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:130 av Désirée Pethrus KD Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i kontakterna med Kina tydligare bör uppmärksamma frågan om de allvarliga människorättskränkningarna i Tibet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2019-09-23

Motion 2019/20:130 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:130 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 78 kB)