Dokument & lagar (17 träffar)

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kommunalt veto mot prospektering. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering S11012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hållbarhet för svensk gruv- och mineralnäring.


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N16 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet MP041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anta ett mål för minskad energianvändning i Sverige utifrån


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2013/14:N14 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N13 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet SD465 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. Motivering Bedömningen av vilka konsekvenser denna proposition


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N13 av Anna Hagwall (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet S11013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om energieffektivisering. Motivering Regeringen har lämnat


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N12 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet V052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett nytt och


Utskottsberedning: 2013/14:NU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:N11 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 66 kB)

Motion 2013/14:N15 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N15 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering V041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fastighetsägare och innehavare av särskild


Utskottsberedning: 2013/14:NU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:N15 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:N10 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N10 av Anna Hagwall SD med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi SD443 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi. Motivering Svenska energisystemet är till grunden uppbyggt på vattenkraft och kärnkraft


Utskottsberedning: 2013/14:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N10 av Anna Hagwall (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi V036 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2013/14:NU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N9 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:N8 av Lise Nordin (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N8 av Lise Nordin MP med anledning av prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergångslösningen bör göras permanent eller åtminstone gälla tills vidare.


Utskottsberedning: 2013/14:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N8 av Lise Nordin (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar 11011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens ansvar att meddela föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar


Utskottsberedning: 2013/14:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N7 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:N5 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:N5 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft MP med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export MP018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de statliga främjandeinsatserna


Utskottsberedning: 2013/14:NU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:N5 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export S11010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över statens exportinsatser


Utskottsberedning: 2013/14:NU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2013/14:N6 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:N4 av Anna Hagwall SD med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring SD134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en långsiktig


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N4 av Anna Hagwall (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring S11009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Elmarknadsinspektionen.


Utskottsberedning: 2013/14:NU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:N3 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. S, MP, V med anledning av skr. 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande S11001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en oberoende haverikommission för


Utskottsberedning: 2013/14:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:N1 av Jennie Nilsson m.fl. (S, MP, V) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande S11002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redogörelse


Utskottsberedning: 2013/14:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:N2 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)