Dokument & lagar (32 träffar)

Motion 2013/14:Sf32 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf32 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 201314SD493 med anledning av regeringens proposition 2013 14 227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SfU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2013/14:Sf32 av David Lång (SD) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 201314S32009 med anledning av regeringens proposition 2013 14 227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Sf30 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf30 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring 201314V med anledning av regeringens proposition 2013 14 227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sf30 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2013/14:Sf27 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf27 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige 201314SD487 med anledning av proposition 2013 14 217 enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sambor med barn


Utskottsberedning: 2013/14:SfU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf27 av David Lång (SD) (doc, 43 kB)

Motion 2013/14:Sf26 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf26 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter 201314SD486 med anledning av regeringens proposition 2013 14 216 särskilt ömmande omständigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf26 av David Lång (SD) (doc, 42 kB)

Motion 2013/14:Sf29 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf29 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling 201314SD482 med anledning av proposition 2013 14 213 Cirkulär migration och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf29 av David Lång (SD) (doc, 45 kB)

Motion 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:213 i den del som rör förenklade regler för att byta spår från tidigare asylsökande till arbetskraftsinvandrare.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU13 2013/14:SfU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Sf28 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2013/14:Sf25 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf25 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utvärdering av tillämpningen av den nya


Utskottsberedning: 2013/14:SfU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf25 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 47 kB)

Motion 2013/14:Sf24 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf24 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf24 av David Lång (SD) (doc, 44 kB)

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor MP034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om att ekonomisk kompensation ska betalas ut


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf23 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf22 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor SD472 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dröjsmålsränta endast får tas ut vid anstånd om återbetalningskrav eller avbetalningsplan


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf22 av David Lång (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf20 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta SD453 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den gällande nedsättningen av socialavgifterna för ungdomar.


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf20 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta S26006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116. Motivering Regeringen har misslyckats i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sf19 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf17 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea SD464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Motivering Regeringen föreslår i proposition


Utskottsberedning: 2013/14:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Sf17 av David Lång (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor V050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att göra det möjligt att ta ut ränta för sjukersättning som återbetalas om det upprättas en avbetalningsplan eller


Utskottsberedning: 2013/14:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Sf21 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta V044 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta. 2 Propositionens innehåll


Utskottsberedning: 2013/14:SfU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:Sf18 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. MP med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet MP032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:SfU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:Sf16 av Maria Ferm m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2013/14:Sf15 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf15 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet SD445 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medborgarskapsceremonier. Riksdagen avslår regeringens förslag om en


Utskottsberedning: 2013/14:SfU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sf15 av David Lång (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf14 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf14 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd SD388 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gällande kompletterande


Utskottsberedning: 2013/14:SfU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2013/14:Sf14 av David Lång (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Sf13 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Sf13 av David Lång SD med anledning av prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning SD349 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att ta bort definitionen tredjelandsmedborgare. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:SfU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sf13 av David Lång (SD) (doc, 60 kB)
Paginering