Dokument & lagar (119 träffar)

Riksdagsskrivelse 1893:75

Riksdagens Skrifvelse N:o 75. 1 N:o 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtande af mark från förra landskamrerarebostället J/2 mantal Grytan n:o 2 i Brunflo socken af Jemtlands län till

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:75 (pdf, 154 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74. 21 N:o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster. Statsutskottets utlåtande n:o 40 samt memorial n:is 53

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:74 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:39

Riksdagms Skrifvelse N:o 39. 1 N:o 39. Uppläst och godkänd lios Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvud titel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 7 samt memorial n:o

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:39 (pdf, 1445 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:39a

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 39 a. N:o 39 a. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl Maj:ts framställningar dels under riksstatens fjerde hufvudtitel om anslag till generalstabens topografiska arbeten och dels under sjette

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:39a (pdf, 281 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:37

Riksdagens Skrifvelse N:o 37. 1 N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 1 maj 1893. Andra Kammaren 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtanden nns 5 och 7 a samt memorial n:o 50Till Konungen. I afseende å regleringen

1893-05-02

Riksdagsskrivelse 1893:37 (pdf, 2308 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:84

Riksdagens Skrifvelse N:o 84. 19 N:o 84. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upphörande af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebendeegenskap m. m. Sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:84 (pdf, 170 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:81

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående dödande af inteckningar i Korbergs jernväg. Statsutskottets utlåtande n:o 64.Till Konungen. I proposition af den 29 sistlidne mars har Eders Kongl. Maj:t föreslagit

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:81 (pdf, 145 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:80

Riksdagens Skrifvelse N:o 80. 11 N:o 80. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 63.Till Konungen. Med bifall till hvad Eders Kongl. Maj:t i proposition

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:80 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:73

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 73. N:o 73. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg. Lagutskottets utlåtande

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:73 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:72

18 Riksdagens Skrifvelse N:o 72. N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om lagbestämmelser i syfte atl bereda vissa enskilda tjensteman samma skydd som statens mot förnärmelser i deras tjensteutöfning.

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:72 (pdf, 194 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:70

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 70. N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren den 29 Ml l Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om ändring i 227 sjölagen. Lagutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen. I särskilda inom Riksdagen gjorda framställningar har

1893-04-29

Riksdagsskrivelse 1893:70 (pdf, 361 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 17 N:o 71. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 29 april 1893. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående flottning af skogsalster i gränsfloderna mellan konungariket Sverige och storfur st endömet

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:71 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:69

Riksdagens Skrifvelse N:o 69. 11 N:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren den 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrift kreditiv summor. Statsutskottets memorial n:o 37.Till Konungen. Med anledning af stadgandet i 63 regeringsformen, att

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:69 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:68

Riksdagens Skrifvelse N:o 68. 9 N:o 68. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren den 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anvisande af medel till odling slånefonden, Statsutskottets utlåtande n:o 31.Till Konungen. Med bifall till en af Eders Kongl. Maj:t den 24 sistlidne februari

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:68 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:67

Riksdagens Skrifvelse N:o 67. 1 N:o 67. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren 28 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående vissa i Riksdagens år 1892 församlade revisorers berättelse om granskningen af riksgäldskontorets tillstånd och förvaltning förekommande

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:67 (pdf, 508 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:66

Riksdagens Skrifvelse N:o 66. 13 N:o 66. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren den 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion i fråga om förvaltning och användning af den Längmanska donationsfonden. Statsutskottets utlåtande n:o 35.Till Konungen. Inom Riksdagen

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:66 (pdf, 407 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:65

Riksdagens Skrifvelse N:o 65. 1 N:o 65. Uppläst, och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren den 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens är 1892 församlade revisorers berättelse angående verkstad granskning af statsverkets jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:65 (pdf, 738 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:64

Riksdagens Skrifvelse N:o 64. 25 N:o 6 i. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren den 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående eftergift af lösesumman för vissa hemmansräntor, som i anledning af upphörande af rättsförhållandet mellan kronan och Sala bergslag skolat upp debiteras.

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:64 (pdf, 297 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:42

Riksdagens Skrifvelse N:o 42. 1 N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 28 april 1893. Andra Kammaren 28 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:is 10 och 39 samt memorial n:o 29.Till Konungen. I afseende å regleringen

1893-04-28

Riksdagsskrivelse 1893:42 (pdf, 734 kB)

Riksdagsskrivelse 1893:63

Riksdagens Skrifvelse N:o 63. 9 N:o 63. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 april 1893. Andra Kammaren den 25 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Bevillningsutskottets betänkande

1893-04-25

Riksdagsskrivelse 1893:63 (pdf, 899 kB)