Dokument & lagar (1 047 träffar)

Riksdagsskrivelse 2008/09:310

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:310 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 22:01:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:310 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:308

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:308 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2008/09:309 till Riksrevisionens

2009-06-17 21:55:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:308 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:306

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:306 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU26 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2009-06-17 21:55:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:306 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:305

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:305 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU26 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2009 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2009-06-17 21:55:01

Riksdagsskrivelse 2008/09:305 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:304

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:304 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU30 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:28:41

Riksdagsskrivelse 2008/09:304 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:303

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:303 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU22 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:40

Riksdagsskrivelse 2008/09:303 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:302

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:302 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU21 Förhandsprövning av nättariffer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:40

Riksdagsskrivelse 2008/09:302 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:301

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:301 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2008/09:NU25 Riktlinjer för energipolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:40

Riksdagsskrivelse 2008/09:301 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:300

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:300 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU28 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:40

Riksdagsskrivelse 2008/09:300 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:299

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:299 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU29 En sammanhållen svensk havspolitik m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:39

Riksdagsskrivelse 2008/09:299 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:298

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:298 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU38 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:39

Riksdagsskrivelse 2008/09:298 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:297

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:297 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU35 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:39

Riksdagsskrivelse 2008/09:297 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:296

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:296 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU27 Utvecklingen inom den kommunala sektorn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:38

Riksdagsskrivelse 2008/09:296 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:295

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:295 Riksbanksfullmäktige 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20062008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till

2009-06-17 10:23:38

Riksdagsskrivelse 2008/09:295 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:294

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:294 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 20062008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2009-06-17 10:23:38

Riksdagsskrivelse 2008/09:294 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:293

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:293 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:293 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:292

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:292 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:292 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2008/09:291

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2008/09:291 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2009 Per Westerberg Ulf

2009-06-17 10:23:37

Riksdagsskrivelse 2008/09:291 (doc, 26 kB)

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2008/09:41

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41 DATUM 2009-06-17 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant och ny ersätttare Ordförande hälsade Roland Bäckman s välkommen som ny suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt Jan Erik Ågren kd som ersättare. 2 Överläggning

2009-06-17

EU-nämndens dokument 2008/09:21EC4C

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-06-17 TID 13.00-14.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunktII stöd för regeringens

2009-06-17