Dokument & lagar (1 066 träffar)

Riksdagsskrivelse 2010/11:311

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:311 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:48

Riksdagsskrivelse 2010/11:311 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:310

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:310 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU36 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:48

Riksdagsskrivelse 2010/11:310 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:309

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:309 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-21 16:04:47

Riksdagsskrivelse 2010/11:309 (doc, 25 kB)

Justitieutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM 2011-06-21 TID 08.00-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om Frontex Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen. Denna

2011-06-21

Finansutskottets protokoll 2010/11:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:47 DATUM 2011-06-21 TID 08:00-08:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU:s budget 2012 Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2012. Under

2011-06-21

EU-nämndens dokument 2010/11:2948CF

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2011-06-21 TID 08.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2011-06-21

Riksdagsskrivelse 2010/11:308

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:308 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:15

Riksdagsskrivelse 2010/11:308 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:307

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:307 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:15

Riksdagsskrivelse 2010/11:307 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:306

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:306 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2011 Ulf Holm Ulf

2011-06-17 11:51:14

Riksdagsskrivelse 2010/11:306 (doc, 26 kB)

Yttrande 2010/11:FiU7y

2010/11:FiU7y Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande 2010/11:FiU7y Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag till utskottsinitiativ om tillkännagivande om ändringar

2011-06-17

Yttrande 2010/11:FiU7y (pdf, 30 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-06-17 TID 08.0009.00 12.0012.10 12.1512.20 14.3014.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:30. 2 Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Utskottet

2011-06-17

EU-nämndens dokument 2010/11:29404F

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2010/11:41 DATUM 2011-06-17 TID 08.00-10.15. 10.45-11.05, 13.00-14.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt

2011-06-17

Riksdagsskrivelse 2010/11:305

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:305 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU17 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:305 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:304

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:304 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU16 Vissa skolfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:40

Riksdagsskrivelse 2010/11:304 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:303

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:303 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2010/11:FiU37 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:303 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:302

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:302 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU15 Genomförande av Prümrådsbeslutet automatiserat uppgiftsutbyte får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:39

Riksdagsskrivelse 2010/11:302 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:301

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:301 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU24 Domstolarnas handläggning av ärenden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:38

Riksdagsskrivelse 2010/11:301 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:300

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:300 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU23 Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:300 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2010/11:299

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2010/11:299 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2010/11:AU10 Arbetsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 juni 2011 Per Westerberg Ulf

2011-06-16 16:34:37

Riksdagsskrivelse 2010/11:299 (doc, 26 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2010/11:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:35 DATUM 20110616 TID 09:4011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet Martin Rahm, samtliga UD,

2011-06-16