Dokument & lagar (1 088 träffar)

Riksdagsskrivelse 2011/12:276

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:276 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:276 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:275

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:275 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:274 till

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:275 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:274

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:274 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU9 Norden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 juni 2012 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2011/12:275 till Nordiska rådets svenska

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:274 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:273

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:273 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU24 Indelning i utgiftsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:273 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:272

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:272 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:272 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:271

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:271 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:271 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:270

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:270 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:270 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:269

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:269 Regeringen Statsrådsberedningen 1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU21 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:269 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:268

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:268 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU20 Granskningsbetänkande får jag anmäla att riksdagen denna dag godkänt utskottets anmälan. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:268 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:267

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:267 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU11 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:267 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:266

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:266 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU8 Nordisk stridsgrupp 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:266 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:265

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:265 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU23 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:265 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2011/12:264

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:264 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-15

Riksdagsskrivelse 2011/12:264 (doc, 25 kB)

EU-nämndens dokument 2011/12:2AA8FE

EU-NÄMNDEN  PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-06-15 TID 09.00-11.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I stöd för regeringens ståndpunkt eller II stöd för

2012-06-15

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-06-14 TID 8:459.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 2 Anmälningar Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2. 3 Val av ordförande Tomas Tobé M valdes till ordförande från och

2012-06-14

Socialutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2012-06-14 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41 2 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen SoU21 Utskottet

2012-06-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-06-14 TID 8.009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2011/12:37 och 2011/12:38. 2 EU-frågor på socialpolitikens område 1. Utskottet överlade med regeringen, statssekreterare

2012-06-14

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 20120614 TID 08.00 08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Guinea-Bissau Utskottet beslutade att, enligt RO 10:4, överlägga med lands-bygdsminister Eskil Erlandsson, åtföljd av

2012-06-14

Finansutskottets protokoll 2011/12:50

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12: 50 DATUM 2012-06-14 TID 08.00-08:46 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichefen från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information om aktuella EU-frågor Finansminister

2012-06-14

Riksdagsskrivelse 2011/12:263

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2011/12:263 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2011/12:NU12 Några frågor om Patentbesvärsrätten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 juni 2012 Per Westerberg Claes

2012-06-13

Riksdagsskrivelse 2011/12:263 (doc, 25 kB)