Dokument & lagar (45 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:43 Datum 2008-08-19 Tid 11.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Anders Silwer, flottiljamiral Odd Werin och kommendörkapten Anders Johnson från Försvarsmaktens

2008-08-19

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:42 Datum 2008-06-18 Tid 15.5516.00 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:41. 3 Justering FöU15 Granskades förslag till betänkande 2007/08:

2008-06-18

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:41 Datum 2008-06-18 Tid 15.0515.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:40. 3 Granskning FöU15 Granskades förslag till betänkande 2007/08:

2008-06-18

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum 2008-06-09 Tid 16.30 16.40 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Rolf Gunnarsson m öppnade sammanträdet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:16. 3 Granskning UFöU5 Fortsattes granskningen

2008-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:40 Datum 2008-06-03 Tid 09.1509.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:39. 3 Kanslianmälningar Anmäls en rapport om försvarsministrarnas

2008-06-03

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:39 Datum 2008-05-22 Tid 11.0011.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av dep.råd Johan Raeder, dep.råd Cecilia Looström, ämnesråd

2008-05-22

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:38

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:38 Datum 2008-05-20 Tid 11.0011.45 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Mikael Frisell från Försvars-makten rapporterade från EU:s försvarschefsmöte

2008-05-20

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:37 Datum 2008-05-15 Tid 09.0011.45 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Utskottets ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Generalmajor Lars Frisk presenterade slutsatserna

2008-05-15

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:36 Datum 2008-05-13 Tid 11.0011.25 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Ingvar Åkesson från Försvarets radioanstalt FRA lämnade information inför utskottets beredning av betänkande

2008-05-13

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:35 Datum 2008-05-08 Tid 10.0010.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:34. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att utskottet tidigare beslutat

2008-05-08

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:34 Datum 2008-05-06 Tid 11.0011.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att finansutskottet berett övriga

2008-05-06

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:33 Datum 2008-04-24 Tid 10.0010.10 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:30 och 32. 3 Granskning FöU12 Granskades utkast till betänkande

2008-04-24

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum 2008-04-22 Tid 09.0010.20  10.4510.55 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av bl.a. chefsjurist Stefan Ryding-Berg, major Magnus Eriksson,

2008-04-22

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum 2008-04-17 Tid 10.0011.20 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Jan Salestrand och Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade om myndighetens

2008-04-17

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum 2008-04-10 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Utskottets ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om Vad är ett kärnvapen av Martin

2008-04-10

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum 2008-04-08 Tid 11.0012.40 Närvarande Se bilaga 1 Yttrande Se bilaga 2 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generalmajor Stefan Kristiansson biträdd av Mats Engman, Anna Westerholm, John Daniels,

2008-04-08

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum 2008-04-03 Tid 09.0012.00 Närvarande Se bilaga 1 Deltagarförteckning Se bilaga 2 1 Öppnande Trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan s förklarade samman-trädet öppnat. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anförandet om De samhällskritiska systemens

2008-04-03

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum 2008-03-27 Tid 10.0010.35 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information av polisen Beslutades att riksdagens säkerhetschef Göran Forsell tillåts närvara vid sammanträdet under denna

2008-03-27

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum 2008-03-13 Tid 10.0010.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:25. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att två propositioner Multilateralt

2008-03-13

Försvarsutskottets protokoll 2007/08:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum 2008-03-11 Tid 11.0011.05 Närvarande Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:24. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att den aviserade propositionen

2008-03-11

Paginering