Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1991/92:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LU2y Patenttiden för läkemedelsuppfinningar Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har berett lagutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1991/92:151 om vi.ssa ändringar i förmånssystemet för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1991/92:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1991/92:LUly Avgift vid indrivning Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:93 om ett nytt avgiftssystem vid försenade skatteinbetalningar m.m. Lagutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:LU1 (pdf, 84 kB)