Dokument & lagar (13 träffar)

Yttrande 1989/90:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU5y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 LU5y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU5 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1989/90:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU4y Godkännade av FN-konventionen om barnets rätdgheter 1989/90 LU4y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU4 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1989/90:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU3y Ny summarisk process Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:85 om ny summarisk process jämte motionerna 1989/90:Ju402 av Gunilla André m.fl c1989/90:Ju23

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU3 (pdf, 359 kB)

Yttrande 1989/90:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfalle att yttra sig över proposition 1989/90:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU2 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:LU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LUly överförande av ärenden angående patent- och registreringsverket till lagutskottet 1989/90 LUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat inhämta yttrande från lagutskottet över motion 1988/89:K312

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU1 (pdf, 52 kB)

Yttrande 1989/90:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU8y Reformerad bostadsbeskattning m.m. 1989/90 BoU8y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 24 april 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst-och

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU8 (pdf, 1309 kB)

Yttrande 1989/90:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU7y Vissa ekonomisk-politiska åtgärder Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 13 mars 1990 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:114 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU7 (pdf, 326 kB)

Yttrande 1989/90:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU6y Ny minerallagstiftning m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:92 om ny minerallagstiftning m.m. jämte motioner. Utskottet

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU6 (pdf, 97 kB)

Yttrande 1989/90:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU5y Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten 1989/90 BoU5y Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:96 om skärpt investeringsskatt

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU5 (pdf, 658 kB)

Yttrande 1989/90:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU4y Bostäder för flyktingar m.m. Till socialförsäkringsutskottet Med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 15 riksdagsordningen väcktes hösten 1989 en motion med förslag till särskilda åtgärder på grund av den akuta krisen inom

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU4 (pdf, 551 kB)

Yttrande 1989/90:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU3y  Regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1989/90 BoU3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU3 (pdf, 49 kB)

Yttrande 1989/90:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoU2y Inkomstskatten för år 1990 m.m. såvitt avser frågor om fastighetsbeskattningen m.m. 1989/90 BoU2y Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 16 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU2 (pdf, 554 kB)

Yttrande 1989/90:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1989/90:BoUly Ny prisregleringslag Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 7 november 1989 bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:21 om en ny prisregleringslag jämte de motioner som kunde

1989-12-31

Yttrande 1989/90:BoU1 (pdf, 294 kB)