Dokument & lagar (112 träffar)

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 1 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 nov. 1892. Andra Kammaren 27 i i ii j hmiAs Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet. Särskilda

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima (pdf, 248 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 7. 1 N:o 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 november 1892. Andra Kammaren 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, ej mindre i anledning af Kongl. Maj:ts propositioner n:o 4, om ändring i förordningen den 3 juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst, och n:o

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima (pdf, 1000 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. r N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 nov. 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 5. 1 ganbud sr: v- v.bR.r.vn1iq no in r-r mot nit f tj ib b-fil r-ö r. m fuirao ml k: p pi p-iT i v Fi i i r toj liv e. k-h Ibi v v,ifkjk l si f i1 jf i oi t i hö.vt N:o 5. flolr no BlobM. i Kli kl nnuktk. k fö X i ö t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 4. 1 N:o 4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima (pdf, 882 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 3. 1 l 4, r V n ft f i POjH, d 1 n.i j i,ur: fn- t N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 1 i ifilt.1 j i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de å viss jord filande grundskatter

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 2. 1 N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2G nov. 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima (pdf, 764 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning. Särskilda utskottets utlåtande n:o 1.Till Konungen. Uti den 14 oktober 1892 till Riksdagen

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima (pdf, 17199 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 1 N:o 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden nås 4, 6 och 25.Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition n:o

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:103 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 102. 1 N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 2, 9, 17 samt memorial n:is 3, 12, 13. och 23.Till Konungen. Sedan Riksdagen till pröfning förehaft

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:102 (pdf, 6629 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:97

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 97. N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 83 och 87.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1893 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:97 (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:95

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående upprättadt nytt reglemente för riksgäldskontoret. Statsutskottets memorial n:o 86.Till Konung en. Då det reglemente för riksgäldskontoret, hvilket vid innevarande

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:95 (pdf, 137 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:101

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 101. Med hemställan om Eders Kongl. Maj:ts godkännande af sistomförmälda beslut, får Riksdagen tillika anhålla, det täcktes Eders Kongl. Maj:t låta till allmän efterrättelse kungöra de sålunda beslutade ändringarne i förordningen den 31 december 1891, angående vilkoren för försäljning af

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:101 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:100

4 Riksdagens Skrifvelse N-o 100. sv.N:o 100. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vilkoren för försäljning af bränvin. Bevillningsutskottets betänkande n:o 10.Till Konungen. t Ö in ti i iu m I:f i l f j tn fj r,Uti en till Riksdagen

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:100 (pdf, 260 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:99

Riksdagens Skrifixise N:o 99. 3 N:o 99. Upplyst och godkäud hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 20 Ann KV. A Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående förhöjning af hevillningsafgiften för spelkort. Bevillningsutskottets betänkande u:o 8.Till Konungen. f.fll vm Jiu- j-1 Sedan hos Riksdagen förekommit

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:99 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:98

Riksdagens Skrifvelse N:o 98. 1 iin ii i t:vl Håll i i:i i n if i o i u loft ep, in of yiuy.d i j 4 ft-ii i v ii i!f t i i iiif h t(Uib fn lo t l 11-ioi in-tf in l/n f 1 f i:i ii. j i in juni ufi fia il il ttriiiliv-l-i SiUK b ii genljud Oteg-O-Mv liO lil, fi 11 i 11 ili jo:1IitKf,i t11 i i s i ilo Mm fi j.Vm i i/i

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:98 (pdf, 232 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:96

Riksdagens Skrifvelse N:o 96. 9 N:o 96. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för år 1893 och sättet för anvisande af vissa anslagsbelopp. Statsutskottets memorial n:o 83.Till Konungen. l:o. I propositionen angående statsverkets

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:96 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94. 7 N.o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående de i 63 regeringsformen föreskrift kreditiv summor. Statsutskottets memorial n:o 62Till Konungen. fJ,f,t j s r Med anledning af stadgandet i 63 regeringsformen,

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:94 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:93

Riksdagens Skrifvelse N:o 93. 1 N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 78, bevillningsutskottets betänkande n:o 22 och bankoutskottets memorial n:o 13.Till Konungen.

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:93 (pdf, 418 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:92

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 92. N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren 20 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anordnande af en förbättrad postoch personförbindelse mellan Sverige och kontinenten. Statsutskottets utlåtande n:o

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:92 (pdf, 182 kB)