Dokument & lagar (53 006 träffar)

KU-anmälan 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S)

HANS HOFF Riksdagsledamot S Stockholm 2016-01-29 Dnr 1275-2015/16 Begäran om granskning av förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra regeringens hantering av flyktingmottagandet. Det har kommit till min kännedom att moderaternas gruppledare Jessica Polfjärd har begärt att konstitutionsutskottet ska granska

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:45 (1275-2015/16) av Hans Hoff (S) (pdf, 87 kB)

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2016-01-29 Dnr 1269-2015/16 Begäran om granskning av statsminister Stefan Löfvens och regeringens förberedelse inför och agerande under den uppkomna flyktingsituationen Förra året kom över 150 000 asylsökande till Sverige, varav fler än 100 000 under den senare delen av året. De

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:42 (1269-2015/16) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 255 kB)

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1238-2015/16 Granskning av inrikesminister Anders Ygemans brist på samråd i EUnämnden Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den bristfälliga interna samordningen har många gånger lett till

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:34 (1238-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 164 kB)

KU-anmälan 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V)

STIG HENRIKSSON Riksdagsledamot V 2016-01-29 Dnr 1276-2015/16 Till konstitutionsutskottet Begäran om granskning av tidigare utrikesminister Carl Bildts och tidigare försvarsminister Karin Enströms agerande genom att underlåta att informera och överlägga med Utrikesnämnden med anledning av regeringens undertecknande

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:46 (1276-2015/16) av Stig Henriksson (V) (pdf, 98 kB)

KU-anmälan 2015/16:52 (1913-2015/16) av Ola Johansson (C) och Daniel Bäckström (C)

OLA JOHANSSON och DANIEL BÄCKSTRÖM Riksdagsledamöter C 2016-04-11 Dnr 1913-2015/16 Granskning av statsrådet Margot Wallströms hantering av Säkerhetsrådskampanjen Sverige är kandidat till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 2018. När arbetet startades var vår utgångpunkt att markera Sveriges profil som generös och

2016-04-11

KU-anmälan 2015/16:52 (1913-2015/16) av Ola Johansson (C) och Daniel Bäckström (C) (pdf, 90 kB)

KU-anmälan 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C)

JOHAN HEDIN Riksdagsledamot C 2016-03-15 Dnr 1673-2015/16 Begäran om granskning av Försvarsminister Peter Hultgvists inblandning i ärende rörande den militära stiftelsen MHS-Bostäder Bakgrund Allmänna jävsbestämmelser för statsförvaltningen finns i 11 och 12 Förvaltningslagen 1986:223Även om lagen formellt inte

2016-03-15

KU-anmälan 2015/16:50 (1673-2015/16) av Johan Hedin (C) (pdf, 113 kB)

KU-anmälan 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP)

RASMUS LING Riksdagsledamot MP 2016-04-06 Dnr 1896-2015/16 Anmälan till konstitutionsutskottet Nordea var fram till 2013 en bank som svenska staten var stor delägare i. Under mandatperioden 2010-2014 sålde svenska staten aktier i Nordea för drygt 60 miljarder kronor, enligt Svenska dagbladet i Efter att ha ägt banken

2016-04-06

KU-anmälan 2015/16:51 (1896-2015/16) av Rasmus Ling (MP) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2016-01-29 Dnr 1270-2015/16 Utrikesministerns motsägelsefulla uttalanden om Israel och utomrättsliga avrättningar Utrikesminister Margot Wallström har, när hon har uttalat sig om Israel och utomrättsliga avrättningari två interpellationsdebatter i riksdagen och i SVT:s Agenda, hävdat

2016-01-29

KU-anmälan 2015/16:43 (1270-2015/16) av Aron Modig (KD) (pdf, 297 kB)

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M)

ULRIKA KARLSSON Riksdagsledamot M 2016-01-27 Dnr 1235-2015/16 Granskning av vice statsminister, klimat- och miljöminister Åsa Romsons bristande hantering av skriftligt samråd med riksdagens EU-nämnd. Regeringens hantering av EU-politiken har kantats av bristande intern samordning och usel eller ingen förankring. Den

2016-01-27

KU-anmälan 2015/16:32 (1235-2015/16) av Ulrika Karlsson (M) (pdf, 141 kB)

KU-anmälan 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L)

ROGER HADDAD Riksdagsledamot L 2016-02-19 Dnr 1469-2015/16 Begäran om granskning av Helene Hellmark Knutssons beredning av regeringsärende I dag ansvarar Universitetskanslersämbetet för en övergripande extern granskning av kvaliteten på utbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har skrivelse 2015/16:76

2016-02-19

KU-anmälan 2015/16:49 (1469-2015/16) av Roger Haddad (L) (pdf, 139 kB)

KU-anmälan 2015/16:57 (2321 2015/16) av Mattias Bäckström Johansson (SD)

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON Riksdagsledamot SD 2016-05-23 Dnr 2321-2015/16 Hemställan om att KU ska granska regeringens uttalande om att de är förhindrade att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet Turerna kring Vattenfalls brunkolsverksamhet har varit många och långa. Frågan har nu återigen seglat

2016-05-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:159,359,463 (delvis)

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Malmö kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklaganden och yttranden från ansvarig valnämnd Tillhandahållande av valsedlar AA 159-2018 har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört i huvudsak

2019-01-16

Valprövningsnämndens beslut 2018:145,510

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet kommunfullmäktige i Järfälla den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och valnämndens yttranden AA 145-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Järfälla och anfört bl.a. följande. Han röstade i valkrets

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:208,776,788

Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet Ordningen i vallokal AA 208-2018 har överklagat länsstyrelsen beslut och har anfört att han fått direktiv från röstmottagaren att fylla i sina valsedlar med blyertspennor. Han

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:104

Länsstyrelsen i Skåne fastställde i ett beslut den 26 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Helsingborgs kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet och valnämndens yttrande AA har överklagat länsstyrelsens beslut och anfört att han på söndagen hittade tusentals valsedlar för Sverigedemokraterna

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:271,526

Länsstyrelsen i Stockholm fastställde i ett beslut den 21 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Botkyrka kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena, länsstyrelsens och valnämndernas yttranden Rösträkning AA 526-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Botkyrka och anfört

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:258 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandet AA 258-2018BB 451-2018CC 453-2018DD 462-2018 och EE 536-2018 har i olika skrivelser överklagat Valmyndighetens beslut och sammanfattningsvis anfört att Socialdemokraterna på

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:257,773

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde i ett beslut den 21 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Haninge kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena, länsstyrelsens och valnämndens yttrande AA 257-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Haninge och anfört att han vill

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:354,434,488

Länsstyrelsen i Stockholm fastställde i ett beslut den 22 september 2018 utgången av valet till kommunfullmäktige i Södertälje kommun den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena och valnämndens yttranden Saknade valsedlar AA 354-2018 har överklagat valet till kommunfullmäktige i Södertälje och anfört att vid

2019-01-23

Valprövningsnämndens beslut 2018:55 m.fl.

Valmyndigheten fastställde i ett beslut den 16 september 2018 utgången av valet till riksdagen den 9 september 2018. Redogörelse för överklagandena Valmyndighetens beslut har överklagats av AA m.fl.se bilaga. I överklagandena anförs att det vid valet har förekommit avvikelser från föreskriven ordning genom att valsedlar

2019-01-30