Dokument & lagar (112 träffar)

Riksdagsskrivelse 1892:76

8 Riksdagens Förordnande N:o 76. N:o 76. Uppläst och godkändt i Första Kammaren den 18 maj 1892. Andra Kammaren den 19 Riksdagens förordnande för kamreraren m. m. Carl Erik Ekgren att vara suppleant för fullmägtige i riksbanken. Yi Svenska folkets valda ombud, som till lagtima Riksdag församlade äro, göre veterligatt

1892-05-19

Riksdagsskrivelse 1892:76 (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:37

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 37. Hio 37. Uppläst och godkänd hos Forsta Kammaren den 29 april 1892. Andra Kammaren den 29 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862. Lagutskottets

1892-04-29

Riksdagsskrivelse 1892:37 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:75

Riksdagens Skrifvelse N:o 75. 7 N:o 75. Uppläst och godkänd i Första Kammaren den 18 maj 1892. Andra Kammaren den 19 1 il!i jil nA Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af suppleant för fullmägtige i riksbanken i anledning af uppkommen vakans. VVt.Vh.i V.tv Till Konungen. b ed Mo t-f it r 8 iV 1 c A t-in

1892-05-19

Riksdagsskrivelse 1892:75 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:74

4 Riksdagens skrifvelse N:o 74. N:o 74. Uppläst och godkänd af Första Kammaren den 18 maj 1892. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om ändrad lagstiftning i fråga om skydd för hemdjur mot skada af hundkreatur. Lagutskottets utlåtande n:o 12 och memorial n:o 50.Till

1892-05-18

Riksdagsskrivelse 1892:74 (pdf, 244 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:36

Riksdagens Skrifvelse N:o 36. 13 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 april 1892. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna återstoden af ett

1892-04-27

Riksdagsskrivelse 1892:36 (pdf, 143 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:35

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 35. Nto 35. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 april 1892. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna

1892-04-27

Riksdagsskrivelse 1892:35 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:73

Riksdagens Skrifvelse N:o 73 1 N:o 73. Uppläst och godkänd i Första Kammaren den 18 maj 1892. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o 20 och memorial n:o 49.Till Konungen. Inom Riksdagen har enskild

1892-05-18

Riksdagsskrivelse 1892:73 (pdf, 251 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 1 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 nov. 1892. Andra Kammaren 27 i i ii j hmiAs Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet. Särskilda

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima (pdf, 248 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:72

4 Riksdagens Skrifvelse R:o 72. t N:o 72. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 18 maj 1892. Andra Kammaren den 18 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj-ts proposition med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa så kallade folkbanker och med folkbanker jemförliga

1892-05-18

Riksdagsskrivelse 1892:72 (pdf, 1047 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. r N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 nov. 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 1 i V iii 11 i ii. f I i o Ti TN:o 71. i- iji1 i i:i i i, fSV f Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1892. r- Andra Kammaren den 14 h-J/ino i V. J!iVgöl iiOi J-f.0 r-ifi.i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om anordnande i Vadstena

1892-05-14

Riksdagsskrivelse 1892:71 (pdf, 275 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 5. 1 ganbud sr: v- v.bR.r.vn1iq no in r-r mot nit f tj ib b-fil r-ö r. m fuirao ml k: p pi p-iT i v Fi i i r toj liv e. k-h Ibi v v,ifkjk l si f i1 jf i oi t i hö.vt N:o 5. flolr no BlobM. i Kli kl nnuktk. k fö X i ö t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 1 N:o 70. Uppläst ock godkänd kos Första Kammaren den 20 maj 1892. Andra Kammaren den 19 1892. Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel. Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel,

1892-05-20

Riksdagsskrivelse 1892:70 (pdf, 714 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 4. 1 N:o 4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima (pdf, 882 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:7

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 7. N:o 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 februari 1892. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels genom framställning af justitieombudsmannen, dels genom motion väckta förslag om ändrad lydelse af 102 och 140 i konkurslagen den 18 september

1892-02-27

Riksdagsskrivelse 1892:7 (pdf, 412 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 3. 1 l 4, r V n ft f i POjH, d 1 n.i j i,ur: fn- t N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 1 i ifilt.1 j i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de å viss jord filande grundskatter

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:64

15 Riksdagens Skrifvelse, N-o 64. r 7 t.i oi tfOipmciT 2.1 o AitttumåHimitoti m-0I toinv,tojnsmyhsqyheoifntI7 fS-t j 1 i fj A f f l: it i r 4i biff 4 Tollirih KOH KUUiHf N:o 64. rhirMili t iu i-rrtjutJ Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1892. i iG. f Andra Kammaren 17 i ti i uui.Riksdagens

1892-05-17

Riksdagsskrivelse 1892:64 (pdf, 353 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 2. 1 N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2G nov. 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima (pdf, 764 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:63

Riksdagens Skrifvelse, N:o 63. 3 N:o 63. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1892. Andra Kammaren den 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande n:o 3 och memorial

1892-05-17

Riksdagsskrivelse 1892:63 (pdf, 667 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:62

Riksdagens Skrifvelse N:o 62. 1 N:o 02. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1892. Andra Kammaren 17 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvud tit el. Statsutskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen. I afseende å regleringen af utgifterna under

1892-05-17

Riksdagsskrivelse 1892:62 (pdf, 214 kB)