Dokument & lagar (135 träffar)

Riksdagsskrivelse 1894:2

2 Riksdagens Förordnande N:o 2. N:o 2. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 17 februari 1894. Andra Kammaren den 17 Riksdagens förordnande för komiterade- för tryckfrihetens vård. Riksdagens förordnande för: Borgmästaren i Stockholm, riddaren af KongMaj:ts nordstjerneorden Frans Krook f. d. riksarkivarien, kommendören

1894-02-17

Riksdagsskrivelse 1894:2 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:58

Riksdagens Skrifvelse N:o 58. 7 N:o 58. V i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af vackt motion om tillägg till I kap. 6 giftermålsbalken. Lagutskottets utlåtande n:o 14.Till Konungen. I en inom Riksdagen väckt framställning har

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:58 (pdf, 168 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:126

Riksdagens Skrifvelse N:o 126. 13 N:o 126. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 44 med förslag till lag angående ändrad lydelse af 9 kap. 4 ärfdabalken, lag angående värdering af död mans bo och lag

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:126 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:57

Riksdagens Skrifvelse N:o 57. 5 N:o 57. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående upphäfvande af föreskriften i 27 disciplinstadgan för krigsmagten den 7 oktober 1881. Lagutskottets utlåtande n:o 39.Till Konungen.

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:57 (pdf, 179 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:56

4 Riksdagens Skrifvelse No 56. N:o 56. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 19 med förslag till lag angående kungörelsers uppläsande i kyrka. Lagutskottets utlåtande n:o 33.Till Konungen. Genom en

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:56 (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:125

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 125. N:o 125. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 23 kap. rättegångsbalken, dels 2 i 1 kap. rättegångsbalken

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:125 (pdf, 211 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:55

Riksdagens Skrifvelse N:o 55. 1 N:o 55. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om lagstiftning rörande byggande och underhåll af utfarts- och hyvägar. Lagutskottets utlåtande n:o 8.Till Konungen. I två särskilda inom

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:55 (pdf, 243 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:54

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 54. jj-hsl i imf t i no!i iiln.l tf guh N:o 54. Uppläst och godkäud hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n-o 8 med förslag till lag om förvärfvande och förlust af medborgarerätt. Lagutskottets

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:54 (pdf, 356 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:124

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 124. N:o 124. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkande n:o 3 och memorial n:o 7.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och granskat bestämmelserna i gällande

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:124 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:53

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 53. N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 i i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 med förslag till förordning om ändrad lydelse af 49 i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871. Lagutskottets

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:53 (pdf, 227 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:99

Riksdagens Skrifvelse N:o 99. 1 N:o 99. J fh,V j f ik Lf qqotad mm tiit. DP M Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren den 9 Riksdagens skrifvelse till Konungen, om anslag dels till nya byggnader vid statens jernvägstrafik, dels ock till rörlig materiel vid statens jernvägar. Statsutskottets

1894-05-09

Riksdagsskrivelse 1894:99 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:123

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 123. N:o 123. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om utredning angående ändamålsenligheten af grunderna för nu gällande lagstiftning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen. Bevillningsutskottets

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:123 (pdf, 193 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:52

Riksdagens Skrifvelse N:o 52. 9 N:o 52. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majis proposition n:o 28 med förslag till lag om enskild själavård m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 27Till Konungen. Genom en den 30 sistlidne

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:52 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:98

Riksdagens Skrifvelse N:o 98. 17 N:o 98. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående framläggande af förslag till föreskrifter i syfte att vid verkställande af frihetsstraff tillämpa s. k. vilkorlig frigifning. Lagutskottets

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:98 (pdf, 347 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:97

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 97 N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner dels om ändring af 1 kap. 2 rättegångsbalken, dels ock om ändrad lydelse af vissa i kommunallagarne. Lagutskottets utlåtande n:o 59.Till

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:97 (pdf, 364 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:96

10. Riksdagens Skrifvelse N:o 96. N:o 96. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 1 i förordningen om landsting den 21 mars 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 53.Till Konungen. Sedan Riksdagen numera

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:96 (pdf, 163 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:95

Riksdagens Skrifvelse N:o 95. i N:o 95. Ut:o:Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 Maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 69 med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:95 (pdf, 125 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:94

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 94. N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 9 maj 1894. Andra Kammaren 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition n:o 30 med förslag till ecklesiastik boställsordning. Lagutskottets utlåtande n:o 58.Till Konungen. Eders Kongl. Maj:t har genom

1894-05-10

Riksdagsskrivelse 1894:94 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:51

Riksdagens Skrifvelse N:o 51. 7 N:o 51. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2 maj 1894. Andra Kammaren den 2 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner, afseende dels ändring af 23 i förordningen om kyrkostämma m. m. den 21 mars 1862, dels ock tillägg till 25 3 mom. i förordningen angående

1894-05-02

Riksdagsskrivelse 1894:51 (pdf, 191 kB)

Riksdagsskrivelse 1894:122

Riksdagens Skrifvelse N:o 122. 1 N:o 122. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1894. Andra Kammaren 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 6 och 33 samt memorial n:o 24.Till Konungen. Sedan Riksdagen öfversett och

1894-05-11

Riksdagsskrivelse 1894:122 (pdf, 346 kB)