Dokument & lagar (122 träffar)

Riksdagsskrivelse 1896:111

Riksdagens Skrifvelse N:o 111. 7 N:o in. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagen skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner angående ändrade bestämmelser rörande afgäld, från jordafsöndring ar. Lagutskottets utlåtande n:o 76.Till Konungen. V Vid innevarande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:111 (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:41

V y, t Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 3 N:o 41. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1896. Andra Kammaren 7 i t J i i t Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riks statens andra hufvudtitel, innefattande anslagen till justitiedepartementet. Statsutskottets utlåtande

1896-05-07

Riksdagsskrivelse 1896:41 (pdf, 697 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:29

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af länsmansbostället 1/i mantal Galtabäck n:o 1 Fösingsgård i Kronobergs län. Statsutskottets utlåtande

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:29 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:28

Riksdagens Skrifvelse N:o 28. 3 N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 22 april 1896. Andra Kammaren 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående disposition af ett jordområde i Djeknehytteroten i Avesta socken af Kopparbergs län. Statsutskottets utlåtande n:o

1896-04-24

Riksdagsskrivelse 1896:28 (pdf, 224 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:27

Riksdagens Skrifvelse N:o 27. 1 N:o 27. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 20 april 1896. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om ändrad lydelse af 25 i förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa

1896-04-21

Riksdagsskrivelse 1896:27 (pdf, 180 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:16

Riksdagens Skrifvelse lV:o 10. 1 N:o 16. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 mars 1896. Andra Kammaren den 24 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående val af två fullmägtige i riksbanken och suppleanter för samtlige fullmägtige derstädes. Till Konungen. Riksdagen får härmed anmäla, att vid det den 16

1896-03-24

Riksdagsskrivelse 1896:16 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:15

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 15. N:o 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående ändring i kongl. förordningen angående stämpelafgiften den 9 augusti 1894. Bevillningsutskottets betänkande n:o 8.Till Konungen. I I artikeln 3 kongl. förordningen

1896-03-14

Riksdagsskrivelse 1896:15 (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:14

Riksdagens Skrifvelse N:o 14. 15 N:o 14. Uppläat och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring af gällande bestämmelser rörande förräntandet af Hjelmare kanal- och slussverks reparationsfond. Statsutskottets

1896-03-13

Riksdagsskrivelse 1896:14 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:13

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 13. N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanlciggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 19.Till Konungen.

1896-03-14

Riksdagsskrivelse 1896:13 (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:12

Riksdagens Skrifvelse N:o 12. 13 N:o 12. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 mars 1896. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontoret, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende. Statsutskottets utlåtande

1896-03-13

Riksdagsskrivelse 1896:12 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:110

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 110. o no. Upplyst och godkänd hos Första Kammaren den 13 inaj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om vissa ändringar i förordningen om kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862. Lagutskottets utlåtande n:o 78.Till Konungen. Vid innevarande

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:110 (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:109

Riksdagens Skrifvelse N:o 109. 1 X:o 109. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående anvisande af medel för understödjande medelst lån af enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 49 och memorial no 57.Till Konungen. Om

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:109 (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:108

Riksdagens Skrifvelse N:o 108. 1 N:o 108. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående beräkningen af statsverkets inkomster. Statsutskottets utlåtande n:o 58, bevillningsutskottets betänkande n:o 30 samt bankoutskottets memorial n:is 7

1896-05-15

Riksdagsskrivelse 1896:108 (pdf, 595 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:107

28 Riksdagens Skrifvelse N:o 107. N:o 107. KO Dppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om åtgärder till befrämjande af hushållningen med enskildes skogar. Sammansätta bevillning-och lagutskottets utlåtande n:o 2.Till

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:107 (pdf, 282 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:106

Riksdagens Skrifvelse N:o 106. 27 m 4, N:o 106. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående köttbesiglnings- och slagttvdng in. m. Lagutskottets utlåtande n:o 75Till Konungen.

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:106 (pdf, 132 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:105

Riksdagens Skrifvelse N:o 105. 25 i j-I- i.f t i ä it:i U rMi tillra JU: i-i u.n bj il n i li ii r.gilli 11 r vjV:i i 1 f r-CV i u1 vruiya N:o 105. J i i i i i.Uppliist och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 it,1 uiii l:M Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:105 (pdf, 240 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:104

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 104. N:o 104. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896 Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om rätt till fiske, lag angående förändrad lydelse af 24 kap. 14 strafflagen och lag angående förändrad

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:104 (pdf, 643 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103, 11 N:o 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen i anledning af väckt motion angående förbud mot vadhållning genom s. k. totalisator. Lagutskottets utlåtande n:o 30.Till Konungen. Vid innevarande riksdag har enskild

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:103 (pdf, 246 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:102

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 102. U!i I i it N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändring i visst syfte af förordningen angående inteckning i fast egendom den 16 juni 1875. Lagutskottets utlåtande n:o

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:102 (pdf, 259 kB)

Riksdagsskrivelse 1896:101

Riksdagens Skrifvelse N:o 101. 5 N:o 101. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1896. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner om ändring i gällande bestämmelser angående utöfvande af uppfinning, hvarå patent erhållits. Lagutskottets utlåtande no 40.l i I

1896-05-13

Riksdagsskrivelse 1896:101 (pdf, 245 kB)