Dokument & lagar (130 träffar)

Riksdagsskrivelse 1897:30

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 30. N:o 30. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Anna Kristina Lindblom. Statsutskottets utlåtande n:o

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:30 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:3

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 3. N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 februari 1897. Andra Kammaren den 16 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition angående anslag till reseunderstöd åt arbetare för besökande af 1897 års allmänna konst- och industriutställning i Stockholm.

1897-02-16

Riksdagsskrivelse 1897:3 (pdf, 175 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:29

22 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition angående ett jordbyte å förra kronojagbacken Skämbylöth eller Åkerbyhult n:o 1 i Södermanlands län. Statsutskottets utlåtande

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:29 (pdf, 160 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:28

20 Riksdagens Skrifvelse N:o 28. N:o 28. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 april 1897. Andra Kammaren den 21 jRiksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Map.ts proposition angående försäljning af två under förra militiebostället Tima n:o 1 om 5 Vs mantal i Östergötlands län lydande lägenheter.

1897-04-21

Riksdagsskrivelse 1897:28 (pdf, 172 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:fört

1 Förteckning öfver Riksdagens skrivelser till Konungen samt utfärdade förordnanden under lagtima riksmötet år 1897. N:o 11 11 11 11 llr 11 11 11 11 1. Skrivelse till Konungen, angående verkstäld omröstning öfver högsta domstolens ledamöter. 2. Förordnande för komiterade för tryckfrihetens vård. 3. Skrifvelse

1897-01-01

Riksdagsskrivelse 1897:fört (pdf, 706 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:99

Riksdagens Skrifvelse N:o 99. 3 N:o 99. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1897. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning af tre till förra hospitalshemmanet s/8 mantal Stäfvie n:o 19 i Malmöhus län hörande lägenheter. Statsutskottets

1897-05-13

Riksdagsskrivelse 1897:99 (pdf, 167 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:98

Riksdagens Skrifvelse N:o 98. 1 N:o 98. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1897. Andra Kammaren 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMaj ds proposition angående disposition af en del till kronoparker afsätta områden inom Kristianstads län. Statsutskottets utlåtande n:o 49.Till Konungen.

1897-05-13

Riksdagsskrivelse 1897:98 (pdf, 166 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:97

Riksdagens Skrifvelse N:o 97. 1 N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1897. Andra Kammaren den 13 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Riksdagens år 1896 församlade revisorers berättelse angående verkstäld granskning af statsverkets jemte dertill hörande fonders tillstånd, styrelse

1897-01-01

Riksdagsskrivelse 1897:97 (pdf, 442 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:96

Riksdagens Förordnande N:o 96. 15 N:o 96. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren 12 Riksdagens förordnande för assessoren G. Ribbing att rara Riksdagens justitieombudsmans suppleant. Yi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro, göre veterligatt, som, i öfverensstämmelse

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:96 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:95

u Riksdagens Skrifvelse N:o 95. N:o 95. och godkäud hus Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af suppleant för justitieombudsmannen. Till Konungen. Sedan, på sätt i Riksdagens skrifvelse den 30 nästlidne april omförmäles, Riksdagen, efter dess justitieombudsmans

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:95 (pdf, 135 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:94

Riksdagens Skrifvelse N:o 94, 11 N:o 94. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 maj 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ts proposition om ändring af 4 i kongl. förordningen angående bevillning saf gifter för särskilda förmåner och rättigheter den 2 december

1897-05-12

Riksdagsskrivelse 1897:94 (pdf, 222 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:93

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 93. N:o 93. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Majds proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse af 4 i lagen den 24 maj 1895, angående anskaffande af hästar och fordon för

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:93 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:92

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 92. N:o 92. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar af lagen angående eganderätt till skrift den 10 augusti 1877. Lagutskottets

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:92 (pdf, 395 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:91

Riksdagens Skrifvelse N:o 91. 3 N:o 91. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. o Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om föreskrift att aga eller annat kroppsstraff skall exeqveras under lämplig offentlig kontroll. Lagutskottets utlåtande n:o 57.Till

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:91 (pdf, 128 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:90

Riksdagens Skrifvelse N:o 90. 1 N:o 90. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren den 11 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om. ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen. Lagutskottets utlåtande n:o SB.Till Konungen. Vid innevarande riksdag har enskild motionär

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:90 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:9

Riksdagens Skrifvelse N:o 9. 11 N:o 9. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 12 mars 1897. Andra Kammaren den 12 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar. Statsutskottets utlåtande n:o 13.Till Konungen.

1897-03-12

Riksdagsskrivelse 1897:9 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:89

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 89. t X:o 89. i i, mij ii,i, n Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckta motioner med förslag till förordning angående köttbesigtnings- och slagttvång m. m. Lagutskottets utlåtande n:o 30 samt memorial

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:89 (pdf, 523 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:88

4 Riksdagens Skrifvelse N:o 88. N:o 88. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 11 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion angående ändring i lagarne om aktiebolag och om registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet den 28 juni 1895. Lagutskottets utlåtande n:o

1897-05-11

Riksdagsskrivelse 1897:88 (pdf, 164 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:87

Riksdagens Skrifvelse N:o 87. 3 tf:o 87. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontor et angående inmurande, af grundsten i riksdagshusbyggnaden på Helgeandsholmen. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 12.Till

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:87 (pdf, 118 kB)

Riksdagsskrivelse 1897:86

Riksdagens Skrifvelse N:o 86. 1 tf:o 86. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 inaj 1897. Andra Kammaren Riksdagens skrifvelse till Konungen angående ändring i instruktionen för Riksdagens revisorer af stats-banko- och ri/csgäldsverken. Sammansätta stats- och bankoutskottets utlåtande n:o 10Till Konungen. Plös

1897-05-10

Riksdagsskrivelse 1897:86 (pdf, 159 kB)