Dokument & lagar (96 träffar)

Yttrande 1983/84:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1983/84:3 y om lån till vissa fritidshus m. m. Till kulturutskottet Kulturutskottet har beslutat att bereda bostadsutskottet tillfälle yttra sig över den med anledning av proposition 1983/84:145 väckta motionen 1983/ 84:2732 c

1983-12-31

Yttrande 1983/84:BoU3 (pdf, 86 kB)

Yttrande 1983/84:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1983/84:2 y om ändrade beskattningsregler för realisationsvinster på bostadsrätter prop. 1983/84:67 Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:67 om

1983-12-31

Yttrande 1983/84:BoU2 (pdf, 333 kB)

Yttrande 1983/84:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. BoU 1983/84:1 y Bostadsutskottets yttrande 1983/84:1 y om vissa investeringar inom energiområdet m. m. prop. 1983/84:62 Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:62 om

1983-12-31

Yttrande 1983/84:BoU1 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1983/84:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1983/84:3 y om lokaliseringen av en central inskrivningsmyndighet för företags-inteckning Till lagutskottet Lagutskottet har begärt arbetsmarknadsutskottets yttrande över proposition 1983/84:128 med förslag till lag om

1983-12-31

Yttrande 1983/84:AU3 (pdf, 285 kB)

Yttrande 1983/84:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1983/84:2 y om rehabilitering av missbrukare hiotion 1983/84:1632 Till socialutskottet Socialutskottet har hemställt om arbetsmarknadsutskottets yttrande över motion 1983/84:1632 av Sonja Rembo om rehabilitering av missbrukare.

1983-12-31

Yttrande 1983/84:AU2 (pdf, 138 kB)

Yttrande 1983/84:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1983/84:1 y över proposition 1983/84:50 om löntagarfonder jämte motioner TiH finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:50 om löntagarfonder jämte

1983-12-31

Yttrande 1983/84:AU1 (pdf, 571 kB)

Yttrande 1983/84:SkU12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:12 y om återinförande av det särskilda forskningsavdraget FoU- avdraget vid taxering till statlig inkomstskatt m.m. Till näringsutskottet Särskilt forskningsavdrag har sedan år 1973 medgivils enligt lagen 1973:421 om särskilt

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU12 (pdf, 107 kB)

Yttrande 1983/84:SkU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Skatteutskottets yttrande 1983/84:11 y om avdrag för bidrag till viss museiverksamhet prop. 1983/84:107 Till kulturutskottet Kulturutskottet har berett skatteutskottet tillfälle all yttra sig över proposition 1983/84:107 om forskning, bilaga 5, avsnitt Kulturverksamhet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU11 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1983/84:SkU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. SkU 1983/84:10 y Skatteutskottets yttrande 1983/84:10 y om vissa avdragsfrågor för kooperationens centralorganisationer prop. 1983/84:84 Till näringsutskottet Sedan skatteutskottet avgivit sitt yttrande SkU 1983/84:7y över proposition 1983/84:84 om kooperationens

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SkU10 (pdf, 160 kB)

Yttrande 1983/84:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1983/84:4 y över motionerna 1983/84:615 om utlandsstationerade tjänstemäns socialförsäkringsförmåner och 1983/84:2198 om familjesituationen vid offentlig utlandstjänstgöring Till utrikesutskottet Genom beslut den 7 februari

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SfU4 (pdf, 93 kB)

Yttrande 1983/84:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1983/84:3 y över proposition 1983/84:50 om löntagarfonder jämte motioner Till finansutskottet Genom beslut den 15 november 1983 har finansutskottet berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SfU3 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1983/84:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1983/84:2 y över proposition 1983/84:46 om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare jämte motioner Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 8 november 1983 har arbetsmarknadsutskottet berett socialförsäkringsutskottet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SfU2 (pdf, 127 kB)

Yttrande 1983/84:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1983/84:1 y över proposition 1982/83:177 om bestämmelser som begränsar småhus- och lägenhetsägarnas uppgifts- och avgiftsskyldighet jämte motioner Till skatteutskottet Genom beslut den 11 oktober 1983 har skatteutskottet

1983-12-31

Yttrande 1983/84:SfU1 (pdf, 128 kB)

Yttrande 1983/84:NU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:9 y om turist- och rekreationspolitiken m.m. prop. 1983/84:145 Till kulturutskottet Kulturutskottet har hemställt om yttrande av näringsutskoltet över proposition 1983/84:145 om turist- och rekreationspolitiken m.m. bil.

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU9 (pdf, 96 kB)

Yttrande 1983/84:NU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:8 y om tulltaxeringen av omsmält stålskrot Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1983/84:1450 av Kari Björzén m och Ove Eriksson mYrkandet i motionen går

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU8 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1983/84:NU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:7 y om kontroll av detaljhandelsetablering Till bostadsutskottet Till näringsutskoltet har hänvisats fyra motioner från allmänna motionstiden år 1983 om kontroll av detaljhandelsetablering. Petroleumhandelns riksförbund

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU7 (pdf, 625 kB)

Yttrande 1983/84:NU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:6 y om sammanslagning av statens pris- och kartellnämnd och konsumentverket Till lagutskottet Till näringsutskottet har hänvisats motion 1983/84:2093 av Per-Olof Strindberg m. fl. mvari hemställs att riksdagen hos regeringen

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU6 (pdf, 149 kB)

Yttrande 1983/84:NU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:5 y om löntagarfonder prop. 1983/84:50 Tillftnansulskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1983/84:50 om löntagarfonder jämte motioner med anledning därav, i de

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU5 (pdf, 668 kB)

Yttrande 1983/84:NU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:4 y om beskattning av energi prop. 1983/84:28 Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett näringsutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1983/84:28 industridepartementet om beskattning av energi jämte motioner,

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU4 (pdf, 1088 kB)

Yttrande 1983/84:NU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1983/84:3 y om fastighetsmäklare prop. 1983/84:16 Till lagutskottet Lagutskottet har anmodat näringsutskottet att yttra sig över proposition 1983/84:16 om fasfighetsmäklare jämte motioner, allt i de delar som avser näringsrättsilga

1983-12-31

Yttrande 1983/84:NU3 (pdf, 267 kB)