Dokument & lagar (1 108 träffar)

KU-anmälan 2007/08:12 (050-2878-2007/08) av Hans Linde (v)

Anmälare Hans Linde, riksdagsledamot v Datum: 2008-05-20 Dnr: 050-2878-2007/08 Begäran om granskning av regeringens hantering av frågan om heltäckande internationellt förbud rörande klustervapen och varför ingen återredovisning till riksdagens ledamöter lämnats. I Betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll 2007,

2008-05-20

KU-anmälan 2007/08:12 (050-2878-2007/08) av Hans Linde (v) (pdf, 70 kB)

KU-anmälan 2007/08:11 (050-2819-2007/08) av Thomas Bodström (s)

Anmälare: Thomas Bodström, Riksdagsledamot s Datum: 2008-05-14 Dnr: 050-2819-2007/08 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av justitieminister Beatrice Asks handläggning av ärendet om tillsättandet av ny rikspolischef Sedan början av december 2007 har regeringen sökt efter en ny rikspolischef sedan den tidigare

2008-05-14

KU-anmälan 2007/08:11 (050-2819-2007/08) av Thomas Bodström (s) (pdf, 72 kB)

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v)

Anmälare: Marianne Berg, riksdagsledamot v och Alice Åström, riksdagsledamot v Datum: 18 juni 2008 Dnr: 050-3172-2007/08 Begäran om granskning av betänkandet 2007/08: FöU14 Lag om signalspaning samt proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet. Rätten till respekt för privatlivet är en mänsklig

2008-06-18

KU-anmälan 2007/08:13 (050-3172-2007/08) av Marianne Berg (v) och Alice Åström (v) (pdf, 36 kB)

KU-anmälan 2007/08:9 (050-2466-2007/08) av Peter Hultqvist (s)

Anmälare Peter Hultqvist, riksdagsledamot s Datum 2008-04-10 Dnr 050-2466-2007/08 Begäran om granskning av statsrådet Sven-Otto Littorins hantering av generaldirektören för Arbetsförmedlingen. Den 3 april 2008 kom ett pressmeddelande från Arbetsmarkandsdepartementet. Under rubriken Samtal om ledarbyte vid Arbetsförmedlingen

2008-04-10

KU-anmälan 2007/08:9 (050-2466-2007/08) av Peter Hultqvist (s) (pdf, 77 kB)

KU-anmälan 2007/08:10 (050-2646-2007/08) av Peter Rådberg (mp)

Anmälare Peter Rådberg, riksdagsledamot mp Datum 2008-04-28 Dnr 050-2646-2007/08 Begäran om granskning av Försvarsminister Sten Tolgfors beredning av offert till Norge av Jas 39 Gripen-plan av E/F-version. Regeringen har idag den 28/4 på plats i Oslo överlämnat en offert till Norge på 48 stycken Jas 39 Gripen av den

2008-04-28

KU-anmälan 2007/08:10 (050-2646-2007/08) av Peter Rådberg (mp) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2007/08:29 (050-1249-2007/08) av Maryam Yazdanfar (s)

MARYAM YAZDANFAR Riksdagsledamot s Stockholm 2007-12-27 Dnr 050-1249-2007/08 Begäran om granskning av upphandling av rekryterare för generaldirektör till Banverket Offentlighetsprincipen gäller vid rekryteringar i staten. Det innebär att alla sökande till en utannonserad tjänst ska vem som helst kunna ta del av.

2007-12-28

KU-anmälan 2007/08:29 (050-1249-2007/08) av Maryam Yazdanfar (s) (pdf, 293 kB)

KU-anmälan 2007/08:31 (050-1416-2007/08) av Carl B Hamilton (fp)

Anmälare Carl B Hamilton, riksdagsledamot fp Datum 2008-01-18 Dnr 050-1416-2007/08 KU-anmälan av f. statsråden Thomas Östros och Hans Karlsson för missbruk av offentlig maktutövning i form av politiskt motiverade hot om repressalier mot enskild med konsekvensen övergrepp i rättssak VaxholmsfalletBakgrunden till denna

2008-01-18

KU-anmälan 2007/08:31 (050-1416-2007/08) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 184 kB)

KU-anmälan 2007/08:32 (050-1492-2007/08) av Fredrik Olovsson (s)

Anmälare Fredrik Olovsson, riksdagsledamot s Datum 2008-01-24 Dnr 050-1492-2007/08 Begäran om granskning av regeringskansliets arbetsuppgifter I Svenska Dagbladet den 22 januari 2008 finns en intervju med socialminister Göran Hägglund kring planerna på en bättre borgerlig samordning. I artikel står bland annat följande:

2008-01-24

KU-anmälan 2007/08:32 (050-1492-2007/08) av Fredrik Olovsson (s) (pdf, 57 kB)

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m)

Anmälare Hans Wallmark, riksdagsledamot m Datum 2008-02-01 Dnr 050-1614-2007/08 KU-anmälan av före detta statsrådet Pagrotsky för bristande beredning inför omlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet. Våren 2005 beslutade den förra socialdemokratiska regeringen att omlokalisera myndigheten Riksantikvarieämbetet till Gotland.

2008-02-01

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m) (pdf, 58 kB)

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1595-2007/08 Begäran om granskning av regeringens beredning av anslag för jämställdhet i 2007 års statsbudget. I 2007 års statsbudget föreslog regeringen en kraftig ökning av anslag 24:2 på utgiftsområde 14, Särskilda jämställdhetsåtgärderEtt anslag

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s)

Anmälare Helene Petersson i Stockaryd, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1594-2007/08 Begäran om granskning av regeringens handläggning av presstödet. Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Beslutet stöddes av en bred blocköverskridande majoritet, bestående av alla partier utom moderaterna

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s) (pdf, 163 kB)

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp)

Anmälare Tina Ehn och Per Bolund, riksdagsledamöter mp Datum 2008-01-30 Dnr 050-1593-2007/08 Jordbruksminister Eskil Erlandsson och fiskeförhandlingar Vi anmäler härmed jordbruksminister Eskil Erlandsson för närmare granskning av konstitutionsutskottet för underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp) (pdf, 177 kB)

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1592-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Leif Pagrotsky Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 82 kB)

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1591-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Jörgen Andersson Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 46 kB)

KU-anmälan 2007/08:36 (050-1590-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1590-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Thomas Östros Det knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga bolag.

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:36 (050-1590-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2007/08:35 (050-1589-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1589-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Björn Rosengren Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:35 (050-1589-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 63 kB)

KU-anmälan 2007/08:34 (050-1585-2007/08) av Ingvar Svensson (kd)

Anmälare Ingvar Svensson, riksdagsledamot kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1585-2007/08 Anmälan om granskning av Leif Pagrotskys hantering av sändningstillstånden för digital-TV under hans tid som utbildnings- och kulturminister. Den 3 oktober 2007 återfanns en artikel i Dagens Nyheters kulturdel med rubriken Fria tv-kanaler

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:34 (050-1585-2007/08) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 86 kB)

KU-anmälan 2007/08:33 (050-1584-2007/08) av Ulrika Karlsson (m)

Anmälare Ulrika Karlsson, riksdagsledamot m Datum 2008-01-30 Dnr 050-1584-2007/08 Anmälan till Konstitutionsutskottet om granskning av f. statsrådet Thomas Bodströms styrning av polisen. Bakgrunden till denna anmälan är uppgifter i media, bland annat i Aftonbladet och TT den 7 december 2007, då Thomas Bodström uppgett

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:33 (050-1584-2007/08) av Ulrika Karlsson (m) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2007/08:25 (050-583-2007/08) av Peter Eriksson (mp)

Anmälare PETER ERIKSSON Riksdagsledamot mp Datum Stockholm 2007-11-01 Dnr 050-583-2007/08 Statsministerns ansvar för krishanteringen i statsrådsberedningen Riksdagens Konstitutionsutskott bör granska hur ansvaret för krishanteringen såg ut tisdagen den 23 oktober 2007. Det är även viktigt att bringa klarhet i hur statsrådsberedningen

2007-11-01

KU-anmälan 2007/08:25 (050-583-2007/08) av Peter Eriksson (mp) (pdf, 24 kB)

KU-anmälan 2007/08:21 (050-153-2007/08) av Siv Holma (v)

Anmälare Siv Holma Riksdagsledamot v Datum 2007-09-26 Dnr 050-153-2007/08 Begäran hos Konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av förslaget i Budgetpropositionen 2007/2008:1 om att staten inte bör ingå ett nytt avtal med En bok för alla AB fr.o.m. 2008 Jag anhåller om att Konstitutionsutskottet

2007-09-26