Dokument & lagar (76 träffar)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:35

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM Tisdagen den 16 juni 2009 TID kl. 13.15 13.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om att talmannens referensgrupp för jämställdhetsfrågor kommer att hålla ett seminarium i Almedalen den 29 juni. Påmindes också om att utskottet kommer att arrangera

2009-06-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:36

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Måndagen den 14 september 2009 TID Kl. 15.00-15.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren åtföljd av revisionsdirektör Anders Viklund, revisor Marcus Österman och revisionsledare Josefina Selin om RiR 2009:13

2009-09-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-04-16 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-fordons- och trafikfrågor. Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande

2009-04-16

Trafikutskottets protokoll 2008/09:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-04-14 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justering av protokoll 2008/09:20 från den 2 april 2009. 2 Översyn av politiken för transeuropeiska transportnät TEN-T Utskottet upptar till fortsatt behandling utlåtande

2009-04-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-05-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utbyggd utskottsinformation via LotusNotes Suzanne Primér från utbildningsenheten informerar utskottet om möjligheterna till en utbyggd utskottsinformation via LotusNotes. 2

2009-05-12

Yttrande 2008/09:AU9y

2008/09:AU9 2009 års ekonomiska vårproposition Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU9 2009 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över 2009 års ekonomiska vårproposition prop. 2008/09:100 och de motioner som väckts

2009-05-29

Yttrande 2008/09:AU9y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2008/09:AU7y

2008/09:AU7 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU7 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över

2009-05-05

Yttrande 2008/09:AU7y (pdf, 33 kB)

Yttrande 2008/09:AU1y

2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott

2008-11-05

Yttrande 2008/09:AU1y (pdf, 80 kB)

Trafikutskottets protokoll 2008/09:2

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-10-14 TID Kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsar Oskar Öholm m välkommen som ny ledamot till trafikutskottet. 2 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:1 från den 30 september 2008. 3 Fråga om yttrande

2008-10-14

Trafikutskottets protokoll 2008/09:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-30 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutar medge att kanslichefen Jan R Olsson och föredraganden Pia Törsleff Hertzberg, båda från EU-nämnden, får närvara sammanträdespunkten

2008-09-30

Yttrande 2008/09:AU3y

2008/09:AU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 3 juni 2008 beslutat att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge ett yttrande över proposition 2007/08:147

2008-10-27

Yttrande 2008/09:AU3y (pdf, 106 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM Tisdagen den 14 oktober 2008 TID kl. 10.00 10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Information lämnades om utskottets arbetsplan och om aktuella och kommande propositioner som kan föranleda yttrande från utskottet, nämligen Nya regler för arbetskraftsinvandring

2008-10-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:1

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM Onsdagen den 17 september 2008 TID 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Beslut fattades att välja Berit Högman till vice ordförande i utskottet. 2 Kanslimeddelanden Johan Lantto och Katharina Tollin presenterades som nya medarbetare på kansliet

2008-09-17

Yttrande 2008/09:AU2y

2008/09:AU2 Lissabonfördraget Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2008/09:AU2 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett de övriga utskotten tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget, de motioner som väckts med anledning av propositionen och de motioner från allmänna

2008-11-05

Yttrande 2008/09:AU2y (pdf, 174 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM Tisdagen den 28 oktober 2008 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 1 Kanslimeddelanden Påmindes om kvällens studiebesök på SO kl. 18.30. 2 EU-information

2008-10-29

Trafikutskottets protokoll 2008/09:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7 DATUM 2008-11-18 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar utskottet inför rådsmöte för EU:s telekommunikationsministrar den 27 november

2008-11-18

Trafikutskottets protokoll 2008/09:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-11-13 TID Kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om inventering av pågående forskning inom transportområdet 2008 Forskningssekreterare Lars Eriksson och praktikant André Roos från Riksdagens utredningstjänst redovisar inventering

2008-11-13

Trafikutskottets protokoll 2008/09:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-30 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justering av protokoll 2008/09:4 från den 28 oktober 2008. 2 Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med alkolås Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2008-10-30

Trafikutskottets protokoll 2008/09:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-28 TID Kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:3 från den 23 oktober 2008. 2 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Utskottet behandlar betänkande 2008/09:TU4 Ändrad verksamhetsform

2008-10-28

Trafikutskottets protokoll 2008/09:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-23 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokolljustering Justeras protokoll 2008/09:2 från den 14 oktober 2008. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Utskottet behandlar

2008-10-23

Paginering