Dokument & lagar (4 träffar)

Yttrande 1990/91:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U2y Konsekvensanalyser i vissa propositioner Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 18 oktober 1990 berett övriga riksdagsutskott tillfålle att yttra sig över förekomsten och utformningen av konsekvensanalyser

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU2 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1990/91:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:FöUly Regeringens skrivelse 1990/91:15 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1990/91 FöUly Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i skrivelse den 31 oktober 1990 meddelat

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU1 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1990/91:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91:Fö U4y Fråga om ärendefördelningen mellan riksdagens utskott 1990/91 FöU4y Till konstitutionsutskottet Försvarsutskottet har den 16 april 1991 beretts tillfålle alt yttra sig över deb det förslag till ändrad ärendefördelning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU4 (pdf, 54 kB)

Yttrande 1990/91:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1990/91 FöU3y Transportrådets beredskapsuppgifter Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 5 februari beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att yttra sig deb över motionerna 1990/91:T929 och 1990/91:T939 m, sdeb över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:FöU3 (pdf, 118 kB)