Dokument & lagar (67 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, säkerhetspolitiska rådgivaren Ditte Egnell och militära assistenten överste Niclas T Karlsson informerade om aktuella frågor.

2015-10-20

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Magnus Bergman och Johan Lagerlöf, kanslirådet Rickard Stridh, politiskt sakkunniga Jenny Salaj och pressekreterare

2015-10-13

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-05-19 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Elsäkerhet FöU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:163 och en motion. Utskottet justerade 2015/16:FöU12. SD-ledamöterna anmälde en reservation. 2 Beredskapslagring m.m. Generaldirektör

2016-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, stf chefen SI Ola Hedin, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Nyh Radebo samt kanslirådet Åsa Anclair,

2016-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-06-09 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Anders Schröder MPsom väljs till ledamot i försvarsutskottet av kammaren i dag kl. 12.00, fick vara närvarande

2016-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.39 11.4112.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunnig Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo

2016-05-10

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-28 TID 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:126. Utskottet justerade 2015/16:FöU10. 2 Verksamheten

2016-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-06-07 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg och stabstjänstgörande Ahn-Za Hagström, båda från Säkerhetspolisen, informerade om myndighetens årsbok 2015 m.m. Ledamöternas

2016-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-05-26 TID 09.4510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om beredskapslagring m.m.tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning Tf. generaldirektör Annica Sohlström och teamchef Mats Johansson från Livsmedelsverket och huvudsekreterare Folke

2016-05-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen FöU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75. Utskottet

2016-04-26

Yttrande 2015/16:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Den 5 april 2016 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 26 april 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av

2016-05-03

Yttrande 2015/16:FöU3y (pdf, 117 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Seniora forskaren Siemon Wezeman och forskaren

2016-05-17

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-23 TID 16.3018.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård Försvarsministern anmälde önskemål om att få inleda med en redovisning av resultatet av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen

2015-09-23

Yttrande 2015/16:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2015/16:FöU1y Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 20 oktober att erbjuda bl.a. försvarsutskottet möjligheten att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra

2015-10-14

Yttrande 2015/16:FöU1y (pdf, 106 kB)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-17 TID 08.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter kl. 09.00 då kammaren inleder arbetsplenum. 2 Svenskt stöd till Frankrike

2015-12-17

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-10 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Statens haverikommission och om Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Generaldirektör Hans Ytterberg, stf generaldirektör Jonas Bäckstrand och avdelningschefen

2015-12-10

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-08 TID 12.4513.40 13.5514.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning avseende om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap Utskottet höll en offentlig

2015-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-03 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet Överdirektören och stf generaldirektören Anders Kjaersgaard och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell

2015-12-03

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om Hemvärnet Rikshemvärnschef Roland Ekenberg informerade om Hemvärnet. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Utskottet behandlade motioner.

2016-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall och säkerhetspolitiska rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella

2016-01-21

Paginering