Dokument & lagar (47 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 2011-11-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Utskottet godkände att kanslichef Margareta Hjorth närvarar under överläggningen. Överläggning hölls med statssekreterare

2011-11-22

Skatteutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 2011-11-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:5. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att två nya subsidiaritetsprövningar kommer att genomföras av utskottet.

2011-11-15

Yttrande 2011/12:SkU3y

2011/12:SkU3y Kommissionens förslag till EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU3y Kommissionens förslag till EU:s egna medelssystem för perioden efter 2013 Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens

2011-12-05

Yttrande 2011/12:SkU3y (pdf, 48 kB)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 2011-11-24 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet och Skatteverket Statssekreterare Hans Lindberg, finansrådet Per Classon och kanslirådet Linda Haggren, Finansdepartementet och generaldirektör Ingemar

2011-11-24

Skatteutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 2011-09-27 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Mats Pertoft MP som ny ledamot i utskottet och Marianne Kierkemann Mextrasuppleant samt Eva Berggren, ny föredragande på kansliet, särskilt välkomna till skatteutskottet.

2011-09-27

Yttrande 2011/12:SkU5y

2011/12:SkU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU5y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2012-05-02

Yttrande 2011/12:SkU5y (pdf, 36 kB)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-04-19 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Jacob Johnson V välkommen åter efter sin sjukfrånvaro och Carina Moberg S välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Justering av protokoll

2012-04-19

Yttrande 2011/12:SkU7y

2011/12:SkU7y Vissa åtgärder mot illegala vapen Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU7y Vissa åtgärder mot illegala vapen Till justitieutskottet Justitieutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att senast den 3 maj 2012 yttra sig över proposition 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen samt motion 2011/12:Ju12

2012-04-26

Yttrande 2011/12:SkU7y (pdf, 47 kB)

Yttrande 2011/12:SkU4y

2011/12:SkU4y Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU4y Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett bl.a. skatteutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang

2012-03-30

Yttrande 2011/12:SkU4y (pdf, 49 kB)

Yttrande 2011/12:SkU2y

2011/12:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2011/12:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 om den ekonomiska

2011-11-08

Yttrande 2011/12:SkU2y (pdf, 56 kB)

Skatteutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-10-20 TID 09.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att till utskottet inkomna skrivelser endast kommer att läggas ned i

2011-10-20

Skatteutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 2012-01-26 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att han tycker det är trevligt att vara tillbaka i utskottet efter sin föräldraledighet. Han välkomnade Emma Wallrup V och Thoralf Alfsson SD till

2012-01-26

Skatteutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 2011-12-15 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:10. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar, se bilaga 2 3 EU-förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

2011-12-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 2011-12-13 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:9. 2 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående

2011-12-13

Skatteutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 2011-12-01 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Finansdepartementet Biträdande enhetschef Monica Falck, ämnesråden Susanne Åkerfelt och Henrik Hammar samt departementssekreterare Anna Wallentin informerade och besvarade

2011-12-01

Skatteutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2012-02-14 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:13. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att tjänstemän från utrikesdepartementet kommer och informerar om

2012-02-14

Skatteutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-03-15 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden började med ett stort tack, särskilt till kanslichefen och Peder Brynolf på kansliet, för arrangemanget av den mycket lyckade studieresan till Kanada den 311 mars 2012. Kanslichefen

2012-03-15

Skatteutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2012-02-28 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av vice ordförande Leif Jakobsson S valdes till ny vice ordförande efter Jennie Nilsson S som avsagt sig som ledamot i skatteutskottet fr.o.m. den 24 februari 2012. Ordföranden

2012-02-28

Skatteutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 2012-01-31 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att betänkandet om allmänna motioner om beskattning av företag, kapital

2012-01-31

Skatteutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-05-08 TID 12.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ordföranden inledde med att hälsa Joakim Skotheim, utvärderings- och forskningsfunktionen, välkommen att närvara, se 6. Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20.

2012-05-08

Paginering