Dokument & lagar (101 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:14

26 Riksdagens Skrifvelse N:o 14. i ÖU flvD N:o 14. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 mars 1895. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse till allmänna barnhusinrättningen af oinskränkt egande- och dispositionsrätt till tomten

1895-03-27

Riksdagsskrivelse 1895:14 (pdf, 362 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:13

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 13. ti N:o 13. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 23 mars 1895. Andra Kammaren den 23 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges i riksgäldskontor et åtgärder för utförande af det dem gemensamt

1895-03-23

Riksdagsskrivelse 1895:13 (pdf, 169 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:16

Riksdagens Skrifvelse N:o 16. 33 IJlOil rH ilTinj/j: ni mr iöfhöl l Muo/i in1 u isiV i rr r i T riv i-s Ls/rfrii w.c-ia o f tf rn i t.r, r 1 i o’i i ri i J vi. U r M.y N:o 16. L ii vA. t til/i v Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 mars 1895. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen

1895-03-27

Riksdagsskrivelse 1895:16 (pdf, 302 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:15

Riksdagens Skrifvelse N:o 15, 31 N:o 15. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 mars 1895. Andra Kammaren den 27 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksgäldskontor et, angående resekostnadser sättning en till Andra Kammarens ledamöter, då resan sker å jernväg. Statsutskottets memorial n:o 42.Till fullmägtige

1895-03-27

Riksdagsskrivelse 1895:15 (pdf, 197 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:48

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 48. N:o 48. TJppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning till Borgholms stad af ett jordområde om 2 hektar 52 ar från Borgholms kungsladugård. Statsutskottets utlåtande

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:48 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:29

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. H juaui/f riartiahi eifftwtuÄr.i utuuYi rese, v fii-t'N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren 15 vi u i i: Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje Inufvudtitel, omfattande anslagen till utrikesdepartementet.

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:29 (pdf, 538 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:62

8 Riksdagens Skrifvelse, N:o 62. o 62. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående vissa ändringar i och tillägg till de för erhållande af lån från odlingslånefonden stadgade vilkor och bestämmelser. Statsutskottets utlåtande n:r 56.Till

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:62 (pdf, 213 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:49

Riksdagens Skrivelse No 49, 3 N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jordafsöndring från indragna mön- sterskrifvarebostället 3/mantal Silleberg n-o 3 Börje Olofsgård med U mantal Åker

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:49 (pdf, 238 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:39

Riksdagens Skrifvelse N:o 39. 13 N:o 39. Öl i. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1896. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMay.ts proposition angående kyrkovärdars tillsättande för viss tid. Lagutskottets utlåtande n:o 3.Till Konungen. Genom proposition den 18 sistlidne

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:39 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:38

Riksdagens Skrifvelse N:o 38. 9 it N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning om fullständigande och förtydligande af gällande bestämmelser rörande verkställighet af frihetsstraff. Lagutskottets

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:38 (pdf, 276 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:37

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 37. jJféihw m rbo i Vi io.l röt iHn iflhtiu friiM g:m r i t d lluiil.t 11It: ijif iViwti inur OtxöV T-jiuvi/f it i i vjffo rbf i N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 giij.ivvfobim bni/Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:37 (pdf, 268 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:36

Riksdagens Skrifvelse Ao 36. 1 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 ni. ii-1.t j Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ds till Riksdagen gjorda framställningar dels angående godkännande af grunder för blindundervisningens ordnande, dels ock om

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:36 (pdf, 358 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:28

i Riksdagens Skrifvelse N:o 28. söt Mi I:ti i v.r: Ufi S/il V:iJli BlDf.r i bo inwJrh: Ul, 1 ii 5 iiiJ7 i-ri-vu/v:MA j/v I-iiti ilrf i.öHiabniaf i i i:5 i:ulöi C i r imitmii, Afl fff j i, Åkalla N:o 28. ir i n fm rf. o j, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1895. Andra Kammaren er- 4.mil si i-V

1895-05-04

Riksdagsskrivelse 1895:28 (pdf, 690 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:22

Riksdagens Förordnande N:o 22. 47 lullCurtis Mtv I ifjjllob höO 90Blrt lioo itnj N:o 22. A JU i. 4i 141 le jigjomishol rff.lHijr- vi. Ir. imébbii u/c ö Jo:rnöflay/i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 april 1895. s-Andra Kammaren den 5 Riksdagens förordnande för suppleanter till fidlmägtige i riksgäldskontor

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:22 (pdf, 221 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:21

Riksdagens Förordnande N:o 21. 45 j i;c ii T.jH.buuvurn r 4.JA U U V i i. I-J ili i J 3 i lOil. ci.jJiii liO/Ui iir.nof i f,jjfi■aivrM gno5l Jj nyiwh: N:o 21. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 april 1895. Andra Kammaren den 5 njr A u, r i h d V i 1- t, o i 1 lRiksdagens förordnande för fullmägtige i

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:21 (pdf, 215 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:20

Riksdagens Förordnande N:o 20. 43 W.UmV. A,v IttlfjJnjH TgUOji i U 1 l allod.n0ii:bi5801J4 laipaioH Sfft 20. i i Jo/nfi1 H ji jhiov Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 april 1895. Andra Kammaren den 5 Riksdagens förordnande för suppleanter till fullmägtige i riksbanken. Vi, svenska folkets valda ombud, som

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:20 (pdf, 238 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:2

2 Riksdagens Förordnande N:o 2. N:o 2. Uppläst och godkändt hos Första Kammaren den 23 februari 1895. Andra Kammaren den 23 Riksdagens förordnande för revisionssekreteraren m. m. Axel Ferdinand Thollander att vara Riksdagens justitieombudsman. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag församlade äro,

1895-02-23

Riksdagsskrivelse 1895:2 (pdf, 134 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:19

Riksdagens Förordnande N:o 19. 41 jollo fi m N:o 19. ISO åt y. Ji SnO/i in IhfiffburTöT 7 pil ii i i in iUppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 april 1895. Andra Kammaren den 5 l-l WiCnigbSJa 0 Arju lioinVi Riksdagens förordnande för fullmägtige i riksbanken. a i Ivduil S It it i Vi, svenska folkets valda ombud,

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:19 (pdf, 233 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:18

Riksdagens Skrifvelse N:o 18. 39 if i i i i bion ahirb.bjito/i nomtufi bbort v-T9ilét0 N:o 18. no Go y,l Ht liM:AVM I U: Gu-i f Tit Uppläst och godkänd hoe Första Kammaren den 5 april 1895. Andra Kammaren den 5 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af fullmägtige i riksgäldskontor et. ii b n!u:k Till

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:18 (pdf, 200 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:17

Riksdagens Skrifvelse N:o 17. 37 V.1 v vrf ii u lutN:o 17. r Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 5 april 1895. Andra Kammaren den 5 ilvUy.V j AjVi m si Riksdagens skrifvelse till Konungen angående val af fullmägtige i Riksbanken. Till Konungen. iAv-iMti/i d. v u Liv ttvn åt.Jii Riksdagen får härmed anmäla, att

1895-04-05

Riksdagsskrivelse 1895:17 (pdf, 201 kB)