Dokument & lagar (43 träffar)

Yttrande 2009/10:AU2y

2009/10:AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet gav den 23 mars 2010 övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2010-04-28

Yttrande 2009/10:AU2y (pdf, 32 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:28

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:28 DATUM Torsdagen den 15 april 2010 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades med anledning av Lärlingsutredningen av Irene Wennemo, särskild utredare och Sara Kullgren, huvudsekreterare. 2 Kanslimeddelanden Ingenting

2010-04-15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:12

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM Torsdagen den 3 december 2009 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att några fler sammanträden inte är inplanerade under året. Kansliet skickar ut en plan för våren, där det första sammanträdet troligtvis

2009-12-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:13

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM Tisdagen den 19 januari 2010 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att ledamöterna uppmanas att senast den 27 januari besvara en enkät om arbetet i utskotten som är en del av den s.k. EUMOT- undersökningen.

2010-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:14

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM Tisdagen den 21 januari 2010 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen av a avdelningschefen Carina Lindfelt, åtföljd av arbetsrättsjuristen

2010-01-21

Yttrande 2009/10:AU4y

2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Till finansutskottet Finansutskottet har den 9 februari 2010 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över

2010-03-16

Yttrande 2009/10:AU4y (pdf, 74 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:21

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:21 DATUM Torsdagen den 18 februari 2010 TID 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Informerades om KOM2010 46 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet

2010-02-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:16

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:16 DATUM Torsdagen den 28 januari 2010 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av Riksrevisor Claes Norgren, åtföljd av revisionsdirektörerna Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden och Krister Sund och revisionsledaren

2010-01-28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:15

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:15 DATUM Tisdagen den 26 januari 2010 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om: att lämna förslag om inrikesresa under våren, att lämna intresseanmälan för resa till Bryssel under våren. Informerades om resan till Dublin

2010-01-26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:18

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:18 DATUM Tisdagen den 9 februari 2010 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade den nya suppleanten i utskottet Gulan Avci välkommen. 1 Information Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av

2010-02-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:17

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:17 DATUM Tisdagen den 2 februari 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om: kammarens preliminära ärendeplan för perioden efter påsk. Kammarkansliet har bett utskotten att se över sin planering och eventuellt

2010-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:20

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:20 DATUM Tisdagen den 16 februari 2010 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Meddelades att utskottets uppdaterade arbetsplan kommer att skickas till utskottet så snart kammarkansliet har fastställt vårens ärendeplan. Under

2010-02-16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:19

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:19 DATUM Torsdagen den 11 februari 2010 TID 10.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m.fl. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, åtföljd av statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, politiskt sakkunniga Anna

2010-02-11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:8

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Tisdagen den 10 november 2009 TID 11.00-12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m.fl. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin punkt a och bstatssekreteraren Eva Uddén Sonnegård och kanslirådet Per Ewaldsson

2009-11-10

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:4

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2009 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och analyschefen Clas Olsson, Arbetsförmedlingen.

2009-10-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:3

ARBETMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:3 DATUM Torsdagen den 15 oktober 2009 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information lämnades om stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen av statssekreteraren Bettina Kashefi, åtföljd av ämnessakkunnige Leif Westerlind, Socialdepartementet,

2009-10-15

Yttrande 2009/10:AU3y

2009/10:AU3 Genomförande av tjänstedirektivet Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU3 Genomförande av tjänstedirektivet Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet och eventuella motioner.

2009-10-21

Yttrande 2009/10:AU3y (pdf, 42 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:5

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2009 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Anne-Marie Qvarfort, åtföljd av arbetsmarknadsanalytikern Kristian Persson och försäkringsjuristen Ingrid Boström,

2009-10-22

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:6

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:6 DATUM Tisdagen den 3 november 2009 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Ingenting

2009-11-03

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2009/10:7

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:7 DATUM Torsdagen den 5 november 2009 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om frågan om betänkanderubriker. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Justering av betänkande 2009/10:AU4

2009-11-05