Dokument & lagar (89 träffar)

Yttrande 2010/11:AU1y

2010/11:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2010/11:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle

2010-11-29

Yttrande 2010/11:AU1y (pdf, 111 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM Tisdagen den 30 november 2010 TID 11.00-12:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Fråga om utskottsinitiativ beträffande yrkesfiskares a-kassa m.m. Frågan föredrogs och bordlades för fortsatt behandling. Informerades om att motionerna 2010/11:A283

2010-11-30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM Torsdagen den 4 november 2010 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Claes Stråth, åtföljd av informationsansvariga Tiina Virtanen, Medlingsinstitutet. 2 Information Information

2010-11-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM Tisdagen den 2 november 2010 TID 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist, biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och chefen för ledningsstaben

2010-11-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM Tisdagen den 7 december 2010 TID 11.00-11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1  Kanslimeddelanden Informerades om planerna på en eventuell utskottsresa till Bryssel den 34 februari 2011.2 Justering av betänkande 2010/11:AU2 Utskottet

2010-12-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM Tisdagen den 9 november 2010 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av ordföranden Harald Petersson och kanslichefen Melker Ödebrink, Arbetslöshetskassornas samorganisation. 2 Behandling av proposition

2010-11-09

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM Torsdagen den 11 november 2010 TID 10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 a-b Information Information om aktuella nationella frågor lämnades av arbetsmarknadsminister Hillevi Engström 1 a och integrationsminister Erik Ullenhag 1

2010-11-11

Yttrande 2010/11:AU5y

2010/11:AU5y Vårändringsbudget för 2011 Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2010/11:AU5y Vårändringsbudget för 2011 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 26 april 2011 att bereda bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens Vårändringsbudget för 2011 prop. 2010/11:99 och de motioner

2011-06-09

Yttrande 2010/11:AU5y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:AU4y

2010/11:AU4y 2011 års ekonomiska vårproposition Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2010/11:AU4y 2011 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet och arbetsmarknadsutskottet möjligheten att avge yttrande över 2011 års ekonomiska vårproposition prop. 2010/11:100 med följdmotioner

2011-06-09

Yttrande 2010/11:AU4y (pdf, 153 kB)

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:40

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40 DATUM Tisdagen den 7 juni 2011 TID 11.0011.25, inklusive ajournering 11.0511.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att det vid sammanträdet torsdagen den 9 juni planeras för EU-information från regeringen om

2011-06-07

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:39

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:39 DATUM Tisdagen den 31 maj 2011 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information om Lönebildningsrapporten lämnades av Juhana Vartiainen, makroekonomisk forskningschef, Konjunkturinstitutet. 2 Kanslimeddelanden Informerades

2011-05-31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:38

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:38 DATUM Torsdagen den 19 maj 2011 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Det noterades att en ny projektorduk hade installerats. 2 EU-information från kansliet Ingenting förekom under denna punkt. 3 Behandling av

2011-05-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM Torsdagen den 21 oktober 2010 TID 10.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information m.m. Suppleanterna Helene Petersson i Stockaryd och Esabelle Dingizian presenterade sig. Information lämnades av diskrimineringsombudsmannen Katri

2010-10-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:2

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:2 DATUM Torsdagen den 14 oktober 2010 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut fattades om att politiska sekreterare kan närvara under information från regeringen och myndigheter och att detta gäller även fortsättningsvis. 1 EU-information

2010-10-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:1

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:1 DATUM Tisdagen den 12 oktober 2010 TID 10.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 2 Talmannen hade låtit kalla utskottet till sammanträde denna dag kl. 10.30. Enligt uppgift från kammaren hade vid val denna dag ledamöter och suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

2010-10-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM Måndagen den 18 oktober 2010 TID 15.00-16.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottet beslutade om närvarorätt för EU-nämndens tjänstemän vid regeringens information och överläggning med utskottet och om bandupptagning vid 14. Arbetsmarknadsminister

2010-10-18

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:37

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:37 DATUM Tisdagen den 17 maj 2011 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Informerades om att en fråga om överlämnande av motioner tas upp under 10. Påmindes om att anmälan till deltagande i ILO:s konferens i Genève

2011-05-17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:36

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36 DATUM Torsdagen den 5 maj 2011 TID 10.0010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Ingenting förekom under denna punkt. 2 EU-information från kansliet Anmäldes att Sveriges nationella reformprogram 2011 inom ramen för Europa

2011-05-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:32

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:32 DATUM Torsdagen den 14 april 2011 TID 10.0010.55 inklusive ajournering kl. 10.2010.40. NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Påmindes om debatten om AU6 samma dag och informerades om tidsplanen för yttrandet till UU över berättelsen

2011-04-14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM Tisdagen den 12 april 2011 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Information lämnades av professor Bertil Holmlund, Uppsala universitet, om bilaga 10 till Långtidsutredningen, Deltidsarbetslöshet och arbetslöshetsförsäkring

2011-04-12