Dokument & lagar (85 845 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2020-09-26

Yttrande 2020/21:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU1y Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 12 mars 2020 att uppmana övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under

2020-09-24

Yttrande 2020/21:SfU1y (pdf, 126 kB)

Yttrande 2020/21:MJU3y

Tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte

2020-09-23

Yttrande 2020/21:MJU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård och 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Dokumentet är inte

2020-09-23

Yttrande 2020/21:MJU2y

Höständringsbudget för 2020 Dokumentet är inte

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:11

Riksdagsskrivelse 2020/21:11 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:11 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:11 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:10

Riksdagsskrivelse 2020/21:10 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:10 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:10 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:9

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:9 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:9 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:9 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:8

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:8 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 september 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:8 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:8 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:7

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:7 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 september 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:7 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:7 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:6

Riksdagsskrivelse 2020/21:6 Sveriges riksbank1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU7 Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 september 2020 Kerstin Lundgren

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:6 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:6 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:5

Riksdagsskrivelse 2020/21:5 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU7 Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 september 2020 Kerstin

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:5 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:5 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:4

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:4 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU7 Ändring i riksbankslagen till stöd för samarbete med internationella organ får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 september 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-09-23

Riksdagsskrivelse 2020/21:4 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:4 (pdf, 51 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:67 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/02353/DF Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:67 av Martina Johansson C Digital signering hos statliga myndigheter Martina Johansson har frågat civilministern vad hon och regeringen gör för att myndigheter som hanterar personuppgifter i högre grad

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Martina Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:67 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:66 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2020/ 02335/E Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:66 av Åsa Coenraads M Elförsörjningen i Västmanland Åsa Coenraads har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa elförsörjningen i Västmanland på sikt. En robust el- och energiförsörjning med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:66 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:65 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03711 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:65 av Mikael Eskilandersson SD En ökning av unga konsumenter som ansöker om skuldsanering Mikael Eskilandersson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att möta det ökande antalet unga konsumenter som ansöker

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:65 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:64 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2020/03307/POL Ju2020/03331/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:52 av Andreas Carlsson KD Hatbrott mot kristna och fråga 2020/21:64 av Björn Söder SD Den ökande kristofobin i Sverige Andreas Carlsson har frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vilka åtgärder

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:64 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:62 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/06993/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:62 av Linda Lindberg SD Avslag på ansökan om aktivitetsersättning Linda Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska felaktiga bedömningar av aktivitetsersättning så att unga får det stöd

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Linda Lindberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:62 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:61 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2020/ 02334 Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:61 av Åsa Coenraads M Framtiden för Bromma flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att starta en nedläggning av Bromma flygplats i förtid. Spridningen av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har påverkat

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:61 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:60 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2020/02236 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:60 av Åsa Coenraads M Ökad arbetslöshet i Västmanland Åsa Coenraads har frågat arbetsmarknadsministern hur hon avser att arbeta för att locka fler bas- och tillverkningsindustrier till Västmanland och Sverige. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2020-09-23 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:60 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 86 kB)