Dokument & lagar (294 452 träffar)

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2020/21:4 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändrat anslag avseende 1:24 Omställningsstöd. Motivering


Utskottsberedning: 2020/21:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:85 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Investera i Sverige Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1

Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (docx, 350 kB) Motion 2020/21:3128 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (pdf, 493 kB)

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern samepolitik 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Europarådets resolution om skydd för nationella minoriteter 5 Inrätta en sanningskommission 6 Repatriering av samiska kvarlevor 7 Nordisk


Utskottsberedning: KrU KU SoU UbU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 94 kB) Motion 2020/21:166 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 155 kB)

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En modern civilplikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med en utredning om hur en modern civilplikt ska se ut och tillkännager detta för regeringen. Totalförsvarsplikten i Sverige


Utskottsberedning: 2020/21:FöU4

Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:175 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Stoppa sexköp och människohandel 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Ta bort böter ur straffskalan vid sexköp 5 Inför tydlig målsägandestatus vid sexköpsbrott 6 Obligatorisk undervisning för sexköpsdömda


Utskottsberedning: 2020/21:JuU24 2020/21:JuU26 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 91 kB) Motion 2020/21:395 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 142 kB)

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. KD En äldrepolitik att lita på Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Äldreomsorg 1.1 Förstärk den kommunala hälso- och sjukvården 1.2 Äldreboendegaranti 1.3 Personalens arbetsvillkor Förbättrade arbetsvillkor Kompetensutveckling 1.4 Värdighetsgaranti


Utskottsberedning: AU SfU SoU TU 2020/21:UbU1

Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 99 kB) Motion 2020/21:3203 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. KD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för år 2021 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: SfU 2020/21:SoU1

Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 97 kB) Motion 2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. KD Kristdemokraternas budgetmotion för 2021 Sverige förtjänar bättre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i avsnitt 322 i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1

Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) (docx, 272 kB) Motion 2020/21:3530 av Ebba Busch m.fl. (KD) (pdf, 660 kB)

Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. L Liberal integrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder som behövs för att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige 2030 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: AU CU KrU SfU SoU UbU 2020/21:AU5 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 93 kB) Motion 2020/21:3234 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 167 kB)

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. L En likvärdig kunskapsskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en likvärdig skola med kunskapsfokus och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (docx, 75 kB) Motion 2020/21:3233 av Johan Pehrson m.fl. (L) (pdf, 102 kB)

Motion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. M Klimat, energi och miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Klimatpolitiska rådet ett nytt uppdrag att analysera hur Sveriges klimatpolitik bidrar till att minska de globala utsläppen, och detta tillkännager


Utskottsberedning: MJU MJU,MJU NU SkU TU UbU 2020/21:FiU34 2020/21:MJU1 2020/21:UU2

Motion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 108 kB) Motion 2020/21:3368 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 205 kB)

KU-anmälan 2020/21:43 (455-2020/21) av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson Riksdagsledamot SD 2020-10-20 Dnr 455-2020/21 Hemställan om granskning av regeringens styrning av Svenska kraftnät Den 25 oktober 2019 informerade Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman om att energiföretaget Stockholm Exergi i samarbete med nätbolaget Ellevio skulle skjuta till

2020-10-20

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En demokratisk och trygg skola 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Skolans roll under nationella kriser 5 Barn som far illa 6 Likabehandling 6.1 Sexuella trakasserier 6.2 Afrofobi 6.3 Ansvaret för


Utskottsberedning: UbU 2020/21:JuU25

Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 82 kB) Motion 2020/21:396 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 125 kB)

Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. M Trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en samlad nationell handlingsplan avseende testning, smittspårning och isolering och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SoU UbU

Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3369 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 185 kB)

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. M Sveriges roll i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges engagemang i världen ska präglas av en sammanhållen linje och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: NU 2020/21:FöU4 2020/21:UU1 2020/21:UU2

Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2020/21:3367 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd Tusental kronor


Utskottsberedning: 2020/21:UbU2

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för


Utskottsberedning: 2020/21:MJU2

Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2020/21:3196 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 22 Kommunikationer


Utskottsberedning: 2020/21:TU1

Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2020/21:3195 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Vägen ut ur krisen en plan för jämlikhet och grön omställning 1  Sammanfattning Coronapandemin har inneburit en drastisk och omvälvande förändring av tillvaron för de allra flesta människor. Olika samhällsmodeller möter kriser på olika sätt. Ett robust samhälle


Utskottsberedning: 2020/21:FiU1 2020/21:FiU25

Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 800 kB) Motion 2020/21:3170 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 1068 kB)

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Anslagsfördelning Tabell 1 Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 04 Rättsväsendet Tusental


Utskottsberedning: 2020/21:JuU1

Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 92 kB)