Dokument & lagar (6 041 träffar)

Motion 2005/06:v970 av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sammansättningen i Registernämnden skall motsvara sammansättningen i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Registernämnden skall ges i uppdrag att kontrollera

2005-09-22

Motion 2005/06:fp106 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Utmaningen bryt brottskurvan 6 4000 nya poliser utbildasmen det är idag färre poliser 7 Polisens styrs demokratiskt av regeringen 9 Strukturella problem 9 En nationell polis 11 Långsiktigt hållbar finansiering av polisen 12 Kräv

2005-10-05

Motion 2005/06:fp021 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Människohandel för sexuella ändamål en skamfläck för Europa 3 Vilka är offren 5 Människohandelns fruktansvärda konsekvenser 6 Människohandeln en del av den organiserade brottsligheten 6 Vässa verktygen mot organiserad brottslighet 8 Biometriska

2005-09-30

KU-anmälan 2005/06:43 (050-2044-2005/06) av Gunnar Axén (m)

Sena

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:43 (050-2044-2005/06) av Gunnar Axén (m) (pdf, 1055 kB)

KU-anmälan 2005/06:42 (050-2043-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsminister Göran Perssons agerande vid tillsättning eller omförordnande av höga

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:42 (050-2043-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 179 kB)

KU-anmälan 2005/06:41 (050-2042-2005/06) av Ewa Björling (m)

Sveriges multilaterala

2006-02-03

KU-anmälan 2005/06:41 (050-2042-2005/06) av Ewa Björling (m) (pdf, 339 kB)

KU-anmälan 2005/06:40 (050-2041-2005/06) av Leif Björnlod (mp)

Regeringens agerande i fråga om FN-sanktioner mot en svensk

2006-02-02

KU-anmälan 2005/06:40 (050-2041-2005/06) av Leif Björnlod (mp) (pdf, 176 kB)

KU-anmälan 2005/06:39 (050-2040-2005/06) av Kerstin Lundgren (c)

Handläggning av ärenden enligt lagen om särskild

2006-02-02

KU-anmälan 2005/06:39 (050-2040-2005/06) av Kerstin Lundgren (c) (pdf, 228 kB)

KU-anmälan 2005/06:38 (050-2039-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

2006-02-01

KU-anmälan 2005/06:38 (050-2039-2005/06) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 232 kB)

KU-anmälan 2005/06:37 (050-1938-2005/06) av Allan Widman (fp)

Regeringens rutiner för beslut om militära

2006-01-25

KU-anmälan 2005/06:37 (050-1938-2005/06) av Allan Widman (fp) (pdf, 174 kB)

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys uttalanden vid ledningsmöte hos Sveriges

2006-01-19

KU-anmälan 2005/06:36 (050-1855-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 644 kB)

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m)

Statsminister Göran Perssons uttalande angående Riksbankens

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:35 (050-1848-2005/06) av Henrik von Sydow (m) (pdf, 408 kB)

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c)

Statsrådet Barbro Holmbergs ansvar för myndighetskulturen inom

2006-01-18

KU-anmälan 2005/06:34 (050-1802-2005/06) av Annika Qarlsson (c) (pdf, 323 kB)

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd)

Beredningen av förslag avseende förändringar av

2006-01-09

KU-anmälan 2005/06:33 (050-1709-2005/06) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 59 kB)

KU-anmälan 2005/06:32 (050-1649-2005/06) av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys agerande vid frågestund i

2006-01-09

KU-anmälan 2005/06:32 (050-1649-2005/06) av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2005/06:31 (050-1648-2005/06) av Lennart Kollmats (fp)

Beredningen av beslutet att omlokalisera myndigheten Riksutställningar till

2006-01-04

KU-anmälan 2005/06:31 (050-1648-2005/06) av Lennart Kollmats (fp) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2005/06:30 (050-1652-2005/06) av Mikael Oscarsson (kd)

Regeringens och förskoleministerns fullföljande av riksdagens beslut om mångfald och valfrihet inom

2006-01-03

KU-anmälan 2005/06:30 (050-1652-2005/06) av Mikael Oscarsson (kd) (pdf, 58 kB)

KU-anmälan 2005/06:29 (050-1541-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsrådet Thomas Östros agerande vid

2005-12-21

KU-anmälan 2005/06:29 (050-1541-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 70 kB)

KU-anmälan 2005/06:28 (050-1481-2005/06) av Gustav Fridolin (mp)

Regeringens ansvar gällande lagen om straff för terroristbrott vad gäller samröre med USA:s aktioner i

2005-12-19

KU-anmälan 2005/06:28 (050-1481-2005/06) av Gustav Fridolin (mp) (pdf, 107 kB)

KU-anmälan 2005/06:27 (050-1356-2005/06) av Carl B Hamilton (fp)

Statsrådet Ulrica Messings deltagande i

2005-12-12

KU-anmälan 2005/06:27 (050-1356-2005/06) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 66 kB)