Dokument & lagar (3 628 träffar)

Motion 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. v Integrationspolitik mot rasism och diskriminering 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning och utgångspunkter 7 4 Fattiga och rika i Sverige 8 5 Integrationspolitik och generella insatser 9 5.1 Regeringens förslag 9 5.2 De första


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU6 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:CU19 2006/07:CU9 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6 2006/07:KrU1 2006/07:KrU3 2006/07:KU11 2006/07:SfU8 2006/07:SoU13 2006/07:SoU6 2006/07:UbU10 2006/07:UbU6 2006/07:UbU8 2007/08:FöU3 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (55 yrkanden): 55 avslag

Motion 2006/07:A270 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 191 kB)

Motion 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. v Minskad ohälsa i arbetslivet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Problemens uppkomst 5 5 Ett förändrat arbetsliv 6 6 En arbetsplatsförankrad strategi för minskad ohälsa 7 6.1 En utvecklad arbetsmiljölagstiftning 8 6.2 Arbetsmiljöutbildning 9


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:AU9 2006/07:SfU1 2006/07:SoU13 2006/07:UbU4 2006/07:UbU5
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 130 kB)

Motion 2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. v Arbetstider 1 Innehållsförteckning 2 2 3 Förkortad veckoarbetstid 2 4 Heltid en rättighet deltid en möjlighet 3 5 Minskat övertidsuttag 4 6 Obekväma arbetstider 5 7 Inflytanderegler 6 2 3 Förkortad veckoarbetstid Vänsterpartiet har länge drivit frågan


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:AU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. v Kvinnors löner och arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lagstiftning som gör heltidsarbete till en rättighet och deltidsarbete till en möjlighet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:AU10 2006/07:AU14 2006/07:AU6 2006/07:AU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:A267 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 70 kB)

Motion 2006/07:A238 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:A238 av Lars Ohly m.fl. v En feministisk politik för jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det yttersta syftet med en feministisk jämställdhetspolitik är att ändra maktförhållandena mellan könen och att


Utskottsberedning: 2006/07:AU10 2006/07:AU5 2006/07:KU1 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:A238 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 65 kB)

Motion 2006/07:Ju343 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju343 av Lars Ohly m.fl. v Polisen 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Polisens budget 3 5 Antalet poliser har ökat men var är de 4 6 Polis på landsbygden 4 6.1 Användning av resurser 5 6.2 Civilanställda 5 6.3 En helhetsutredning 6 7 Polisutbildningen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU6
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:Ju343 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:Ju341 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju341 av Lars Ohly m.fl. v Sexualiserat våld 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Skydd för drabbade kvinnor 4 5 Inrättande av en nationell haverikommission 5 6 Kartläggning av livsvillkoren för kvinnor med hemlig identitet 5 7 Kompetensfrågor inom


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU7 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2008/09:JuU4
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:Ju341 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 97 kB)

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. mp Mäns våld mot kvinnor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 3 Mäns våld mot och sexuella övergrepp av kvinnor 3 Den förebyggande verksamheten 4 Nationellt kunskapscentrum för mäns våld mot kvinnor 4 4


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:JuU10 2006/07:JuU7 2006/07:SfU7 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:Ju316 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. v Miljöanpassad vägtrafik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Trafikens påverkan på miljön 5 4 Miljöbilar och biodrivmedel 6 4.1 Miljöbilspremie 6 4.2 Efterkonvertering till etanoldrift 6 4.3 Skrotningsavgift 8 4.4 Ökad inblandning av


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:FiU1 2006/07:KU9 2006/07:MJU8 2006/07:MJU9 2006/07:NU10 2006/07:SkU10 2006/07:SkU12 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 124 kB)

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. v Offentliga trygghetssystem 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Översyn av socialförsäkringssystemet 3 5 Hetsjakten mot sjukskrivna 4 5.1 Åtgärder mot oegentligheter och felaktigheter 5 5.2 Regeringens förslag till åtstramningar 6


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:Sf265 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 96 kB)

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. v Individualiserad föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Regeringens syn på jämställt föräldraskap 3 5 Individualiserad föräldraförsäkring 4 5.1 Delat uttag av föräldrapenningen 5 5.2 Hemma samtidigt 6 5.3 Jämställt


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf264 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 72 kB)

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:Sf287 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. v Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:Sf286 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. mp Ett öppnare Sverige 1 Sammanfattning Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår närhet upp högre och högre murar som förhindrar människors resande, flyktingmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Gränserna och övervakningen av dessa,


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:JuU1 2006/07:JuU3 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (25 yrkanden): 25 avslag

Motion 2006/07:Sf223 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 95 kB)

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. v Flykting- och immigrationspolitiken 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Varför drivs människor på flykt 6 4.1 Vapenexport 6 4.2 Konkurrens om råvaror 8 4.3 Etniska konflikter och inhemskt förtryck 8 4.4 Riktiga flyktingar


Utskottsberedning: 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:UU12 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2006/07:Sf222 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 184 kB)

Motion 2006/07:So376 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So376 av Lars Ohly m.fl. v Alkoholpolitik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige behöver återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen, där tillgänglighet och pris är de viktigaste


Utskottsberedning: 2006/07:KU12 2006/07:NU4 2006/07:SoU5 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So376 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. v Folkhälsopolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Klassbunden hälsa 4 4 Kön påverkar hälsan 5 5 Hälsans etniska dimension 6 6 Barns hälsa 7 7 Funktionshinder och hälsa 8 8 Hälsoindex 9 9 Handlingsplan för ett lättare Sverige 9 10 Folkhälsa


Utskottsberedning: 2006/07:JuU10 2006/07:SkU13 2006/07:SoU1 2006/07:SoU6 2006/07:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 81 kB)

Motion 2006/07:So334 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So334 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldreomsorg 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En solidarisk och jämställd äldreomsorg 3 4 Långsiktig satsning för ökad kvalitet 3 5 Lagen om anmälningsskyldighet 4 6 Stimulans för utbyggnad av särskilda boendeformer


Utskottsberedning: 2006/07:SoU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:So334 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. v Socialpolitik 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Socialtjänstens insatser för arbetslösa 4 4.1 Kooperativ för egenmakt 5 4.2 Socioekonomiska bokslut 6 4.3 Främja de sociala arbetskooperativen 7 4.4 Lagen om offentlig upphandling 8


Utskottsberedning: 2006/07:NU6 2006/07:SfU2 2006/07:SoU10 2006/07:SoU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2006/07:So332 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 106 kB)

Motion 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. v En rättvis och jämställd hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Sjukvården och samhället 6 5 Jämställd vård 6 6 Asylsökandes vård 7 7 Nationella minoriteter i vård och omsorg 7 8 Behoven går före vinsten 8


Utskottsberedning: 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SfU8 2006/07:SoU13 2006/07:SoU8 2007/08:KU13
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2006/07:So309 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 119 kB)