Dokument & lagar (1 617 träffar)

Omröstning 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 13 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 1 Väg- och fordonsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 5 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 4 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 9 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 0 4 0 23 KD 0 0 3 19 L 1 0 2 16

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 3 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, C, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 7 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 1 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:223

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:223 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:223 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:223 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:220

Riksdagsskrivelse 2019/20:220 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU10 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:220 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:220 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:218

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:218 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:218 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:218 (pdf, 49 kB)

Yttrande 2019/20:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU5y Klimatpolitisk handlingsplan Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:65 En samlad politik för klimatet klimatpolitisk handlingsplan, med

2020-04-17

Yttrande 2019/20:TU5y (pdf, 254 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31 DATUM 2020-04-16 TID 09.55-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:112. Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU10. Väg- och fordonsfrågor

2020-04-16

Trafikutskottets protokoll 2019/20:31 (docx, 30 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30 DATUM 2020-04-16 TID 08.00-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anna-Caren Sätherberg SMaria Stockhaus MJasenko

2020-04-16

Trafikutskottets protokoll 2019/20:30 (docx, 29 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:29

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:29 DATUM 2020-04-02 TID 10.50-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anders Åkesson CMagnus Jacobsson KDMaria Stockhaus

2020-04-02

Trafikutskottets protokoll 2019/20:29 (docx, 28 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28 DATUM 2020-04-02 TID 08.45-08.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2019/20:27. Sjöfartsfrågor TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU8. M-SD-C-V-KD-

2020-04-02

Trafikutskottets protokoll 2019/20:28 (docx, 30 kB)

Trafikutskottets protokoll 2019/20:27

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:27 DATUM 2020-03-31 TID 11.00-14.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Medgivande att vara uppkopplade per telefon Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Anders

2020-03-31

Trafikutskottets protokoll 2019/20:27 (docx, 30 kB)

Yttrande 2019/20:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU4y Den europeiska gröna given Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. trafikutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens meddelande om den europeiska gröna given, COM2019 640. Trafikutskottet yttrar sig över kommissionens

2020-03-30

Yttrande 2019/20:TU4y (pdf, 110 kB)