Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1976/77:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1916/11:2 y över vissa delar av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. såvitt avser kommunikationsdepartementets verksamhetsområde jämte motion Till fmansiitskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU2 (pdf, 119 kB)

Yttrande 1976/77:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1976/77:1y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser kommu nikationsdepartementets verksamhetsområde Till försvarsutskottet Enligt utdrag ur försvarsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:TU1 (pdf, 213 kB)