Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1981/82:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1981/82:3 y om ändringar i sjömanslagen Till socialförsäkringsutskottet 1 motion 1981 82:2389 m yrkas att riksdagen beslutar att i proposition 1981/82:144 föreslagna ändringar i sjukförsäkringen m. m. även skall gälla för ombordanställda.

1981-12-31

Yttrande 1981/82:TU3 (pdf, 53 kB)

Yttrande 1981/82:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1981/82:2 y om transportstöd och trafikplanering Till arbetsmarknadsutskottet Genom beslut den 30 mars 1982 har arbetsmarknadsutskottet berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över vissa motionsyrkanden som framlagts med

1981-12-31

Yttrande 1981/82:TU2 (pdf, 250 kB)

Yttrande 1981/82:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1981/82:ly över motioner om sjöbefälsutbildningen och förläggningen av ett internationellt sjöfartsuniversitet till Sverige Till utbildningsutskottet Genom beslut den 1 september 1981 har utbildningsutskottet berett trafikutskottet

1981-12-31

Yttrande 1981/82:TU1 (pdf, 93 kB)