Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1984/85:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1984/85:2 y om myndighetsansvaret för frågor rörande landtransporter av farligt gods prop. 1984/85:161 delvis Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett trafikutskottet fillfälle att yttra sig över proposition 1984/85:161

1984-12-31

Yttrande 1984/85:TU2 (pdf, 142 kB)

Yttrande 1984/85:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1984/85:1 y över proposition 1984/85:32 om riktlinjer för det framtida arbetet mot ekonomisk brottslighet m. m. jämte motioner Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1984-12-31

Yttrande 1984/85:TU1 (pdf, 250 kB)