Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1989/90:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttranje 1989/90:TU2y Regionalpolitik för 90-talet Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett trafikutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet jämte motioner som har

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU2 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1989/90:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrancde 1989/90:TUly Trafiknykterhetsbrotten m.m. Till justitieutskottet 7rafikutskottet beslutade den 19 september 1989 att utskottet skulle avge yttrande till justitieutskottet över den till detta utskott hänvisade propositionen 1989/90:2

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU1 (pdf, 219 kB)