Dokument & lagar (3 396 träffar)

Omröstning 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 3 Unga lagöverträdare Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 0 21 0 1 L

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 2 Unga lagöverträdare Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 21 0 0 1 L 0

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 11 Unga lagöverträdare Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 62 0 0 8 SD 0 62 0 0 C 0 0 28 3 V 26 0 0 2 KD 21 0 0 1 L

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 10 Unga lagöverträdare Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 62 0 0 8 SD 0 62 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 21 0 0 1 L

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 1 Unga lagöverträdare Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 0 62 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 0 21 0 1

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 35 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 0 62 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 29 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 12 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 0 26 0 2 KD 21 0

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 27 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 0 28 0 3 V 0 26 0 2 KD

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 26 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 88 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 0 28 0 3 V 0 26 0 2 KD

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 25 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 21 0

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 11 M 62 0 0 8 SD 62 0 0 0 C 28 0 0 3 V 0 26 0 2 KD

2019-04-03

Omröstning 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Processrättsliga frågor Datum: 2019-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 1 0 61 8 SD 0 62 0 0 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 21 0

2019-04-03

Riksdagsskrivelse 2018/19:167

Riksdagsskrivelse 2018/19:167 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU10 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2019 Andreas Norlén Claes

2019-04-03

Riksdagsskrivelse 2018/19:167 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:167 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:165

Riksdagsskrivelse 2018/19:165 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU7 Trafiksäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2019 Andreas Norlén Claes

2019-04-03

Riksdagsskrivelse 2018/19:165 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:165 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:170

Riksdagsskrivelse 2018/19:170 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU15 Unga lagöverträdare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2019 Andreas Norlén Claes

2019-04-03

Riksdagsskrivelse 2018/19:170 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:170 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:169

Riksdagsskrivelse 2018/19:169 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU12 Processrättsliga frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 april 2019 Andreas Norlén Claes

2019-04-03

Riksdagsskrivelse 2018/19:169 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:169 (pdf, 49 kB)

Trafikutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29 DATUM 2019-03-28 TID 10:00-10.05 10:15-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2018/19:28. Infrastruktur TU5 Utskottet fortsatte beredningen av skrivelser 2017/18:278, 2018/19:23,

2019-03-28

Trafikutskottets protokoll 2018/19:29 (docx, 37 kB)

Justitieutskottets protokoll 2018/19:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:23 DATUM 2019-03-28 TID 10.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att prao-eleverna Eric Quiding och Stella Loord fick närvara vid sammanträdet. 2 Besök av säkerhetspolisen Säkerhetspolischef Klas Friberg, Martin

2019-03-28

Justitieutskottets protokoll 2018/19:23 (docx, 50 kB)

Omröstning 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet, förslagspunkt 4 Genomförande av rättshjälpsdirektivet Datum: 2019-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 7 M 62 0 0 8 SD 58 0 0 4 C 29 0 0 2 V

2019-03-27

Omröstning 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU20 Genomförande av rättshjälpsdirektivet, förslagspunkt 2 Genomförande av rättshjälpsdirektivet Datum: 2019-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 92 0 7 M 63 0 0 7 SD 57 1 0 4 C 29 0 0

2019-03-27