Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1988/89:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1988/89:TUly Miljöskatt på inrikes flygtrafik 1988/89 TUly Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 8 november 1988 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1988/89:39 om miljöskatt på inrikes

1988-12-31

Yttrande 1988/89:TU1 (pdf, 422 kB)

Yttrande 1988/89:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1988/89:JuUly Lagen om vissa internationella sanktioner 1988/89 JuUly Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1988/89:22 har regeringen utrikesdepartementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen att anta ett vid

1988-12-31

Yttrande 1988/89:JuU1 (pdf, 146 kB)