Dokument & lagar (10 träffar)

Yttrande 1992/93:TU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU5y Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 29 april 1993 att bereda trafikutskottet tillfålle att senast den 13 maj 1993 avge yttrande över proposition 1992/93:190 om

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU5 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1992/93:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU4y Kompletteringspropositionen inom trafikutskottets område 1992/93 TU4y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 29 april 1993 att bereda trafikutskottet m.fl. utskott tillfålle att senast den 14 maj 1993 avge

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU4 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1992/93:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU3y Samerna och samisk kultur m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet beslöt den 5 november 1992 att bereda trafikutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:32 bilagorna 2 och 3 om samerna och samisk

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU3 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1992/93:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93 TU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 TU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 3 november 1992 att bereda trafikutskottet tillfålle att senast den 25 november 1992 avge yttrande

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU2 (pdf, 364 kB)

Yttrande 1992/93:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TUly Trafikutskottets yttrande över EES-propositionen jämte motioner 1992/93 TUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 berett samtliga övriga utskott tillfälle att senast den 3 september 1992 avge yttrande

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU1 (pdf, 466 kB)

Yttrande 1992/93:JuU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU5y Psykiskt störda lagöverträdare Till socialutskottet Ärendet Justitieutskottet har beslutat att avge yttrande till socialutskottet med anledning av ett yrkande i en motion, 1992/93:So438 av Bengt Harding Olson fjsom

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU5 (pdf, 126 kB)

Yttrande 1992/93:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 29 april 1993 berett bl.a. justitieutskottet tillSIle att avge yttrande över proposition 1992/93:150 med förslag till

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU4 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1992/93:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU3y Underrättelse till målsägande Till socialutskottet Justitieutskottet har, under förutsättning att socialutskottet inte har något att erinra häremot, beslutat överlämna motion 1992/93:Ju504 till socialutskottet för

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU3 (pdf, 44 kB)

Yttrande 1992/93:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 JuU2y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 3 november 1992 berett bl.a. justitieutskottet tillfålle att avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU2 (pdf, 220 kB)

Yttrande 1992/93:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 JuUly Till EES-utskottet Inledning Proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES har hänvisats till EES-utskottet, som berett samtliga övriga

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU1 (pdf, 222 kB)