Dokument & lagar (11 träffar)

Yttrande 1991/92:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU4y Kommunal ekonomi Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 20 maj 1992 avge yttrande över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU4 (pdf, 133 kB)

Yttrande 1991/92:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU3y Infrastrukturåtgärder för sysselsättning och tillväxt 1991/92 TU3y Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 20 maj 1992 avge yttrande över proposition 1991/92:150 med

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU3 (pdf, 541 kB)

Yttrande 1991/92:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TU2y Privatisering av statligt ägda företag, m.m. Tili näringsutskottet Näringsutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 3 december 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU2 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1991/92:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1991/92:TUly Inriktningen av den ekonomiska politiken Till finansutskottet Finansutskottet har berett trafikutskottet tillfålle att senast den 28 november 1991 avge yttrande över proposition 1991/92:38 om inriktningen av den ekonomiska

1991-12-31

Yttrande 1991/92:TU1 (pdf, 141 kB)

Yttrande 1991/92:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU7y Förslag i kompletteringspropositionen om den kommunala ekonomin avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU7y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april beslutat att bereda bostadsutskottet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU7 (pdf, 213 kB)

Yttrande 1991/92:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1991/92 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 1992 beslutat under förutsättning av att kammaren remitterar

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU6 (pdf, 630 kB)

Yttrande 1991/92:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU5y Riktlinjer för överföringen av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform 1991/92 BoU5y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 9 april 1992 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU5 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1991/92:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU4y Reavinstbeskattningen av bostadsrätter Till skatteutskottet Skatteutskoltet har beslutat bereda bostadsutskoltet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:54 om reavinstbeskattningen av bostadsrätter

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU4 (pdf, 116 kB)

Yttrande 1991/92:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU3y Skattesatsen för hushållssektorns kapitalinkomster 1991/92 BoU3y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att inkomma med yttrande över proposition 1991/92:60 om skattepolitik för

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1991/92:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoU2y Investeringsbidraget för ny- och ombyggnad av bostäder m.m. 1991/92 BoU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 12 november 1991 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU2 (pdf, 373 kB)

Yttrande 1991/92:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1991/92:BoUly Planeringen och genomförandet av boverkets lokalisering 1991/92 BoUly Till arbetsmarknadsutskottet Till bostadsutskottet har hänvisats riksdagens revisorers förslag 1990/91:19 angående planeringen och genomförandet

1991-12-31

Yttrande 1991/92:BoU1 (pdf, 68 kB)