Dokument & lagar (4 022 träffar)

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 5 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 4 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L 0 0 3 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU9 Cykelfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU9 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Cykelfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16 MP

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 9 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 0 10 52 C 0 0 5 26 V 0 4 0 23 KD 0 0 3 19 L 1 0 2 16

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 3 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, C, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 7 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3

2020-04-22

Omröstning 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 1 Sjöfartsfrågor Datum: 2020-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 0 5 26 V 4 0 0 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:223

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:223 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU11 Väg- och fordonsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:223 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:223 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:220

Riksdagsskrivelse 2019/20:220 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU10 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:220 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:220 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2019/20:218

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2019/20:218 Regeringen Infrastrukturdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2019/20:TU8 Sjöfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 april 2020 Andreas Norlén Claes

2020-04-22

Riksdagsskrivelse 2019/20:218 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2019/20:218 (pdf, 49 kB)

Yttrande 2019/20:TU5y

Trafikutskottets yttrande 2019/20:TU5y Klimatpolitisk handlingsplan Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 mars 2020 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2019/20:65 En samlad politik för klimatet klimatpolitisk handlingsplan, med

2020-04-17

Yttrande 2019/20:TU5y (pdf, 254 kB)

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 27 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 23 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 3

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 24 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 21 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 4 0 23 KD 3

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU28 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin, förslagspunkt 4 Reglering av vapenmagasin Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23

2020-04-16

Omröstning 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU17 Reglering av vapenmagasin, förslagspunkt 5 Reglering av vapenmagasin Datum: 2020-04-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3

2020-04-16