Dokument & lagar (21 träffar)

Yttrande 1993/94:TU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bl.a. trafikutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU5 (pdf, 486 kB)

Yttrande 1993/94:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU4y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. 1993/94 TU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april 1994 berett samtliga övriga utskott tillfålle att senast den 3 maj

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU4 (pdf, 226 kB)

Yttrande 1993/94:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU3y Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat att bereda kultur-utbildnings-trafik-jordbruks- och näringsutskotten tillfålle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU3 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1993/94:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU2y Konsekvensanalyser inom trafikutskottets beredningsområde 1993/94 TU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat bereda övriga utskott tillfålle att yttra sig över konsekvensanalyser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU2 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1993/94:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa m.m. 1993/94 TUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 beslutat bereda trafikutskottet tillfålle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU1 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1993/94:JuU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU7y Polisorganisationen för bekämpande av barnpornografibrott 1993/94 JuU7y Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i beslut den 26 maj 1994 berett justitieutskottet tillfålle att avge yttrande

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU7 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1993/94:JuU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU6y Barnpornografi Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har i ett beslut den 8 februari 1994 berett justitieutskottet tillSlle att avge yttrande över ett antal under den allmänna motionstiden

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU6 (pdf, 610 kB)

Yttrande 1993/94:JuU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU5y Utvisning på grund av brott Till socialförsäkringsutskottet Inledning I proposition 1993/94:159 om utvisning på grund av brott har regeringen Kulturdepartementet föreslagit riksdagen att anta av Lagrådet granskade

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU5 (pdf, 313 kB)

Yttrande 1993/94:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU4y Konsekvensanalys Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har i granskningsärende 1993/94:24 berett övriga utskott tillSlle att yttra sig över konsekvensanalyser i propositioner avlämnade under år 1993.

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU4 (pdf, 85 kB)

Yttrande 1993/94:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU3y Lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot 1993/94 kemiska vapen  JuU3y Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1993/94:120 om lagstiftning med anledning av

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU3 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1993/94:JuU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 JuU2y Till konstitutionsutskottet Inledning I skrivelse 1993/94:15 lämnar regeringen en redovisning av de beslut den fattat med anledning av de riksdagsbeslut

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU2 (pdf, 99 kB)

Yttrande 1993/94:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrancJe 1993/94:JuUly Immunitet och privilegier inom ESK Till utrikesutskottet Inledning I proposition 1993/94:23 om Sveriges tillträde till konventionen om förlikning och skiljedom inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK m.m. har regeringen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:JuU1 (pdf, 157 kB)

Yttrande 1993/94:BoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU9y Förslag i kompletteringspropositionen m.m. avseende bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU9y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att avge

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU9 (pdf, 571 kB)

Yttrande 1993/94:BoU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU8y Strandskydd Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:229 Strandskydd jämte över de med anledning av propositionen avlämnade motionerna

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU8 (pdf, 193 kB)

Yttrande 1993/94:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU7y Ändringar av EES-avtalet m.m. i vad avser bostadsutskottets beredningsområde 1993/94 BoU7y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat bereda samtliga utskott tillfålle att senast den 3 maj 1994 yttra sig

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU7 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1993/94:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU6y Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 19 april 1994 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU6 (pdf, 203 kB)

Yttrande 1993/94:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU5y Vissa bostadsskattefrågor m.m. Till skatteutskottet Sammanfattning I yttrandet behandlas 17 motioner väckta under allmänna motionstiden 1994. I motionerna tas bl.a. upp frågor om fastighetsbeskattning och fastighetstaxering

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU5 (pdf, 510 kB)

Yttrande 1993/94:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU4y Regeringens skrivelse 1993/94:15 m.m. Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett bostadsutskottet tillfålle att i de delar som har samband med bostadsutskottets beredningsområde

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU4 (pdf, 154 kB)

Yttrande 1993/94:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU3y Vissa fastighetsskattefrågor Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillfålle att senast den 30 november 1993 avge yttrande över proposition 1993/94:91 Vissa

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU3 (pdf, 300 kB)

Yttrande 1993/94:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1993/94:BoU2y Ett program för reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m. 1993/94 BoU2y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 beslutat att bereda bostadsutskottet tillSIle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:BoU2 (pdf, 350 kB)
Paginering