Dokument & lagar (260 träffar)

Omröstning 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

Votering: betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 5 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 1 71 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

Votering: betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 41 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

Votering: betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 30 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 0

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

Votering: betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 14 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 72 0 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer

Votering: betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 11 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 72 0 12 SD 42 0 0 6 MP 21 0 0 4 C 0 18 0

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor

Votering: betänkande 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Processrättsliga frågor Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 71 1 0 12 SD 0 42 0 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18 0 0

2016-04-07

Omröstning 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor

Votering: betänkande 2015/16:JuU19 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Processrättsliga frågor Datum: 2016-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 19 M 0 71 0 13 SD 0 0 42 6 MP 21 0 0 4 C 18 0 0 4 V 18 0 0

2016-04-07

Trafikutskottets protokoll 2015/16:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-07 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Flyg Generalsekreterare Anna Wilson och Ann-Sofie Hörlin från Svenskt Flyg informerade om aktuella frågor. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:29.

2016-04-07

Riksdagsskrivelse 2015/16:190

Riksdagsskrivelse 2015/16:190 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU22 Våldsbrott och brottsoffer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-07

Riksdagsskrivelse 2015/16:190 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:190 (pdf, 53 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-05 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Luftfartsfrågor TU14 Utskottet behandlade betänkande 2015/16:TU14 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Genomförande av radioutrustningsdirektivet

2016-04-05

Justitieutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-05 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Straffrättsliga frågor JuU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2015. Utskottet

2016-04-05

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 3 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 20 0 0 5 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L

2016-03-23

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 12 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 0 42 0 6 MP 22 0 0 3 C 17 0 0 5 V 14 0 0 7 L

2016-03-23

Omröstning 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi

Votering: betänkande 2015/16:TU10 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 1 Yrkestrafik och taxi Datum: 2016-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 1 16 M 0 72 0 12 SD 41 1 0 6 MP 22 0 0 3 C 0 17 0 5 V 0 0 14

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:184

Riksdagsskrivelse 2015/16:184 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU12 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 mars 2016 Tobias Billström Claes

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:184 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:184 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:181

Riksdagsskrivelse 2015/16:181 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU14 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 mars 2016 Tobias Billström Claes

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:181 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:181 (pdf, 54 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-03-22 TID Kl. 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:27. 2 Fordons- och vägtrafikfrågor TU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2015/16:TU11.

2016-03-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-22 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Nicole Jansson fick närvara vid sammanträdet. 2 Information från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med anledning

2016-03-22

Justitieutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-17 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utbildning om den digitala mötestjänsten Ann-Charlotte Eklund från It-avdelningen informerade. 2 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praoeleven Nicole Jansson fick närvara vid

2016-03-17

Omröstning 2015/16:JuU23 Unga lagöverträdare

Votering: betänkande 2015/16:JuU23 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 9 Unga lagöverträdare Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 75 0 9 SD 1 16 26 5 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L 17

2016-03-16