Dokument & lagar (260 träffar)

Omröstning 2015/16:TU7 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU7 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Cykelfrågor Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 75 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 0 0 17 4 L 0 16 0 3 KD

2016-02-03

Omröstning 2015/16:TU7 Cykelfrågor

Votering: betänkande 2015/16:TU7 Cykelfrågor, förslagspunkt 3 Cykelfrågor Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 75 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 17 0 0 4 L 0 15 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 1 Postfrågor och grundläggande betaltjänster Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 0 43 0 5 MP 24 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 2 Postfrågor och grundläggande betaltjänster Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2015/16:TU6 Postfrågor och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 4 Postfrågor och grundläggande betaltjänster Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 74 0 10 SD 43 0 0 5

2016-02-03

Omröstning 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II

Votering: betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II, förslagspunkt 2 En modernare rättegång II Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 17 0

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:141

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:141 (pdf, 53 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Tjänstemän från Regeringskansliet informerade om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-02-02

Justitieutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade om en generell rätt till närvaro för EU-samordningens tjänstemän i samband med överläggning och EU-information från regeringen i justitieutskottet.

2016-02-02

Trafikutskottets protokoll 2015/16:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID Kl. 11.00 11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar TU8 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:64 och en motion. Utskottet

2016-01-28

Justitieutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark åtföljd av departementsrådet Anneli Skoglund, ämnesrådet Marie Skåninger samt

2016-01-28

Omröstning 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Votering: betänkande 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Datum: 2016-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:131

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-01-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:131 (pdf, 54 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-26 TID Kl. 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 En flygstrategi för Europa Utskottet behandlade Faktapromemoria 2015/16:FPM34. Dokumentet lades till handlingarna. 3 Fråga

2016-01-26

Trafikutskottets protokoll 2015/16:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID Kl. 10.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 3 Cykelfrågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen

2016-01-21

Justitieutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 09.00-09.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen

2016-01-21

Yttrande 2015/16:JuU6y

Justitieutskottets yttrande 2015/16:JuU6y Utlänningsdatalag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:65 Utlänningsdatalag och de följdmotioner som har väckts med anledning av propositionen, i de delar som rör justitieutskottets

2016-01-19

Yttrande 2015/16:JuU6y (pdf, 145 kB)

Trafikutskottets protokoll 2015/16:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID Kl. 10.00 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordföranden hälsade Christina Örnebjär L välkommen till utskottet som ordinarie ledamot. 2 Järnvägsutredningens slutbetänkande Utredare Gunnar Alexandersson och sekreterare

2016-01-19

Justitieutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-19 TID 10.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag JuU6y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialförsäkringsutskottet över proposition

2016-01-19

Yttrande 2015/16:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2015/16:JuU5y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016, COM2015 610 inklusive bilagor, i de delar det berör respektive utskotts beredningsområde.

2016-01-14

Yttrande 2015/16:JuU5y (pdf, 166 kB)