Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1989/90:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttranje 1989/90:TU2y Regionalpolitik för 90-talet Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett trafikutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet jämte motioner som har

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU2 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1989/90:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrancde 1989/90:TUly Trafiknykterhetsbrotten m.m. Till justitieutskottet 7rafikutskottet beslutade den 19 september 1989 att utskottet skulle avge yttrande till justitieutskottet över den till detta utskott hänvisade propositionen 1989/90:2

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU1 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1989/90:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuU3y Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 1989/90 JuU3y Till socialutskottet Inledning I proposition 1989/90:107 har regeringen socialdepartementet föreslagit riksdagen att godkänna konventionen om barnets

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU3 (pdf, 357 kB)

Yttrande 1989/90:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuU2y Polisiär verksamhet till sjöss Till försvarsutskottet Inledning I proposition 1989/90:127 har regeringen försvarsdepartementet föreslagit riksdagen att anta ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU2 (pdf, 505 kB)

Yttrande 1989/90:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1989/90:JuUly Metallsökare Till kulturutskottet Inledning Kulturutskottet har den 22 februari 1990 beslutat inhämta yttrande av justitieutskottet över de under allmänna motionstiden i år väckta motionerna 1989/90:Kr204, Kr222,

1989-12-31

Yttrande 1989/90:JuU1 (pdf, 278 kB)