Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Dokument & lagar (136 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-24 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelande om kommissionens arbetsprogram UU4 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 629 och faktapromemoria 2012/13:FPM24. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:UU4.

2013-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-17 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17 och besöksprotokoll 2012/13:10. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: inbjudan till Sida:s och UD:s seminarium

2013-01-17

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-01-16 TID 17:3018:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Utrikesminister Carl Bildt, kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, politiskt sakkunnige Sara Keusen, kanslirådet Andrés Jato och kanslirådet

2013-01-16

Omröstning 2012/13:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U7 yrkande 1. Datum: 2012-12-19

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p1 Avslag på proposition 2012/13:41

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på proposition 2012/13:41 Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p3 Civila insatser i Afghanistan

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Civila insatser i Afghanistan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkande 4 och 2012/13:U7 yrkande 2. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:130

Riksdagsskrivelse 2012/13:130 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 19 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-19

Riksdagsskrivelse 2012/13:130 (pdf, 83 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 201212-18 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Formerna för utvärdering av biståndet Biståndsminister Gunilla Carlsson, kanslirådet Ulrika Johansson Jordan, kanslirådet Anna Centerstig, departementsrådet Sten Johansson och departementssekreterare

2012-12-18

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 201212-13 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Formerna för utvärdering av biståndet Biståndsminister Gunilla Carlsson, pressekreterare Évin Khaffaf, kanslirådet Ulrika Johansson Jordan, kanslirådet Anna Centerstig, departementsrådet

2012-12-13

Omröstning 2012/13:UU1p2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Votering: betänkande 2012/13:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, förslagspunkt 2 Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:99

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-11

Riksdagsskrivelse 2012/13:99 (pdf, 83 kB)

Omröstning 2012/13:UU2p4 Skuldavskrivning

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 4 Skuldavskrivning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 21 och 22 samt 2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p14 Jämställdhetsperspektiv

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 14 Jämställdhetsperspektiv Riksdagen avslår motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. MP yrkande 6. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p10 Beställningsbemyndigande för anslag 2:1

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 10 Beställningsbemyndigande för anslag 2:1 Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p3 Inriktning på EU-biståndet

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 3 Inriktning på EU-biståndet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 20 och 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 11. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p2 Internationella insatser för bistånd och millenniemålen

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 2 Internationella insatser för bistånd och millenniemålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U208 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 2, 2012/13:U233 av Anita Brodén FP yrkande 1, 2012/13:U282 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 3, 2012/13:U288

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p15 MR i biståndet

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 15 MR i biståndet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U1 av Julia Kronlid m.fl. SD yrkandena 1-3 och 2012/13:U288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 8. Datum: 2012-12-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p13 Styrning och resultatuppföljning

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 13 Styrning och resultatuppföljning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 12 i denna del, 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S yrkande 7 och 2012/13:U341 av Bodil Ceballos m.fl. MP yrkande 8. Datum:

2012-12-06

Omröstning 2012/13:UU2p1 Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Votering: betänkande 2012/13:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, förslagspunkt 1 Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd a Biståndsramen Riksdagen fastställer biståndsramen för 2013 till 1 procent av den bruttonationalinkomst för 2013 som beräknats vid budgeteringstillfället.

2012-12-06

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 201212-06 TID 09:3010:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC respektive allmänna rådet GAC Kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Cecilia Tamm och departementssekreterare Lena Skoglund, samtliga UD, lämnade information inför

2012-12-06