Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 1987/88:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:2 y över proposition 1987/88:66 om Sverige och den västeuropeiska integrationen SfU 1987/88:2 y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 4 februari 1988 beslutat att bereda soeialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU2 (pdf, 78 kB)

Yttrande 1987/88:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1987:88:60 om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder, m.m. jämte motioner SfU 1987/88: ly Till finansutskottet Finansutskottet har den 19 november 1987 beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:SfU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1987/88:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:4 y om god man och förvaltare prop. 1987/88:124 jämte motioner JuU 1987/88:4 y Till lagutskottet Inledning I proposition 1987/88:124 har regeringen jusfifiedeparfementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU4 (pdf, 194 kB)

Yttrande 1987/88:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:3 y om rätten att besluta om resning m.m. prop. 1987/88:58 JuU 1987/88:3 y Till konstitutionsutskottet Inledning I proposifion 1987/88:58 har regeringen jusfifiedepartementet efter hörande av lagrådet föreslagit riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU3 (pdf, 50 kB)

Yttrande 1987/88:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:2 y om riksdagens ombudsmäns och justitiekanslerns ställning som åklagare, m.m. prop. 1986/87:160 JuU 1987/88:2 y Till konstitutionsutskottet Inledning I proposition 1986/87:160 har regeringen justitiedepartementet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU2 (pdf, 51 kB)

Yttrande 1987/88:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1987/88:1 y om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. prop. 1986/87:151 jämte motioner JuU 1987/88:1 y Till konstitutionsutskottet Inledning Under den allmänna mofionsfiden år 1987 väcktes och hänvisades fill jusfifieutskoftet

1987-12-31

Yttrande 1987/88:JuU1 (pdf, 402 kB)